Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn LED lối đi CB

7,260,000

Số bóng LED: 1 ; 3
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W

SKU: CBLEDTA-CU-G-1LED-8RA-CU Category: Tags: ,

Đèn LED lối đi CB

Nhằm làm nổi bật những gốc cây lâu năm vô giá hay để chấm phá cho những con đường mộc mạc của khu vườn, đèn CB là một sự lựa chọn vô cùng độc đáo. CB được thiết kế với hình dáng góc cạnh nhiều hơn so với các dòng đèn lối đi khác của FX và hoàn toàn có thể hoà nhập một cách tự nhiên vào không gian xung quanh. Đèn CB có thể được sử dụng kết hợp với dòng BD nhằm mang lại một thiết kế linh hoạt với phong cách nhất quán.

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED: 1 ; 3
Quang thông tương đương bóng Halogen: 10 ; 20 Watts
Tuổi thọ LED trung bình: 50,000 giờ
Điện áp: 10 – 15V AC/DC
Công suất nguồn cấp: 2.4 ; 4.5 VA
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W
Quang thông/W: 19.4 ; 25 lm/w
Quang thông tối đa: 39 ; 103 lm
CRI (Ra): 86 ; 66.6

Bảo hành: 2 năm

“CBLEDTABZG1LED8RABZ, CBLEDTADGG1LED8RADG, CBLEDTAWIG1LED8RAWI, CBLEDTASBG1LED8RASB, CBLEDTAFBG1LED8RAFB, CBLEDTAWGG1LED8RAWG, CBLEDTAFWG1LED8RAFW, CBLEDTAALG1LED8RAAL, CBLEDTACUG1LED8RACU, CBLEDTAABG1LED8RAAB, CBLEDTAATG1LED8RAAT, CBLEDTANPG1LED8RANP, CBLEDTABZG1LED12RABZ, CBLEDTADGG1LED12RADG, CBLEDTAWIG1LED12RAWI, CBLEDTASBG1LED12RASB, CBLEDTAFBG1LED12RAFB, CBLEDTAWGG1LED12RAWG, CBLEDTAFWG1LED12RAFW, CBLEDTAALG1LED12RAAL, CBLEDTACUG1LED12RACU, CBLEDTAABG1LED12RAAB, CBLEDTAATG1LED12RAAT, CBLEDTANPG1LED12RANP, CBLEDTABZG1LED18RABZ, CBLEDTADGG1LED18RADG, CBLEDTAWIG1LED18RAWI, CBLEDTASBG1LED18RASB, CBLEDTAFBG1LED18RAFB, CBLEDTAWGG1LED18RAWG, CBLEDTAFWG1LED18RAFW, CBLEDTAALG1LED18RAAL, CBLEDTACUG1LED18RACU, CBLEDTAABG1LED18RAAB, CBLEDTAATG1LED18RAAT, CBLEDTANPG1LED18RANP, CBLEDTABZG1LED24RABZ, CBLEDTADGG1LED24RADG, CBLEDTAWIG1LED24RAWI, CBLEDTASBG1LED24RASB, CBLEDTAFBG1LED24RAFB, CBLEDTAWGG1LED24RAWG, CBLEDTAFWG1LED24RAFW, CBLEDTAALG1LED24RAAL, CBLEDTACUG1LED24RACU, CBLEDTAABG1LED24RAAB, CBLEDTAATG1LED24RAAT, CBLEDTANPG1LED24RANP, CBLEDTABZG1LED36RABZ, CBLEDTADGG1LED36RADG, CBLEDTAWIG1LED36RAWI, CBLEDTASBG1LED36RASB, CBLEDTAFBG1LED36RAFB, CBLEDTAWGG1LED36RAWG, CBLEDTAFWG1LED36RAFW, CBLEDTAALG1LED36RAAL, CBLEDTACUG1LED36RACU, CBLEDTAABG1LED36RAAB, CBLEDTAATG1LED36RAAT, CBLEDTANPG1LED36RANP, CBLEDTABZG3LED8RABZ, CBLEDTADGG3LED8RADG, CBLEDTAWIG3LED8RAWI, CBLEDTASBG3LED8RASB, CBLEDTAFBG3LED8RAFB, CBLEDTAWGG3LED8RAWG, CBLEDTAFWG3LED8RAFW, CBLEDTAALG3LED8RAAL, CBLEDTACUG3LED8RACU, CBLEDTAABG3LED8RAAB, CBLEDTAATG3LED8RAAT, CBLEDTANPG3LED8RANP, CBLEDTABZG3LED12RABZ, CBLEDTADGG3LED12RADG, CBLEDTAWIG3LED12RAWI, CBLEDTASBG3LED12RASB, CBLEDTAFBG3LED12RAFB, CBLEDTAWGG3LED12RAWG, CBLEDTAFWG3LED12RAFW, CBLEDTAALG3LED12RAAL, CBLEDTACUG3LED12RACU, CBLEDTAABG3LED12RAAB, CBLEDTAATG3LED12RAAT, CBLEDTANPG3LED12RANP, CBLEDTABZG3LED18RABZ, CBLEDTADGG3LED18RADG, CBLEDTAWIG3LED18RAWI, CBLEDTASBG3LED18RASB, CBLEDTAFBG3LED18RAFB, CBLEDTAWGG3LED18RAWG, CBLEDTAFWG3LED18RAFW, CBLEDTAALG3LED18RAAL, CBLEDTACUG3LED18RACU, CBLEDTAABG3LED18RAAB, CBLEDTAATG3LED18RAAT, CBLEDTANPG3LED18RANP, CBLEDTABZG3LED24RABZ, CBLEDTADGG3LED24RADG, CBLEDTAWIG3LED24RAWI, CBLEDTASBG3LED24RASB, CBLEDTAFBG3LED24RAFB, CBLEDTAWGG3LED24RAWG, CBLEDTAFWG3LED24RAFW, CBLEDTAALG3LED24RAAL, CBLEDTACUG3LED24RACU, CBLEDTAABG3LED24RAAB, CBLEDTAATG3LED24RAAT, CBLEDTANPG3LED24RANP, CBLEDTABZG3LED36RABZ, CBLEDTADGG3LED36RADG, CBLEDTAWIG3LED36RAWI, CBLEDTASBG3LED36RASB, CBLEDTAFBG3LED36RAFB, CBLEDTAWGG3LED36RAWG, CBLEDTAFWG3LED36RAFW, CBLEDTAALG3LED36RAAL, CBLEDTACUG3LED36RACU, CBLEDTAABG3LED36RAAB, CBLEDTAATG3LED36RAAT, CBLEDTANPG3LED36RANP, CBLEDTABZGZD1LED8RABZ, CBLEDTADGGZD1LED8RADG, CBLEDTAWIGZD1LED8RAWI, CBLEDTASBGZD1LED8RASB, CBLEDTAFBGZD1LED8RAFB, CBLEDTAWGGZD1LED8RAWG, CBLEDTAFWGZD1LED8RAFW, CBLEDTAALGZD1LED8RAAL, CBLEDTACUGZD1LED8RACU, CBLEDTAABGZD1LED8RAAB, CBLEDTAATGZD1LED8RAAT, CBLEDTANPGZD1LED8RANP, CBLEDTABZGZD1LED12RABZ, CBLEDTADGGZD1LED12RADG, CBLEDTAWIGZD1LED12RAWI, CBLEDTASBGZD1LED12RASB, CBLEDTAFBGZD1LED12RAFB, CBLEDTAWGGZD1LED12RAWG, CBLEDTAFWGZD1LED12RAFW, CBLEDTAALGZD1LED12RAAL, CBLEDTACUGZD1LED12RACU, CBLEDTAABGZD1LED12RAAB, CBLEDTAATGZD1LED12RAAT, CBLEDTANPGZD1LED12RANP, CBLEDTABZGZD1LED18RABZ, CBLEDTADGGZD1LED18RADG, CBLEDTAWIGZD1LED18RAWI, CBLEDTASBGZD1LED18RASB, CBLEDTAFBGZD1LED18RAFB, CBLEDTAWGGZD1LED18RAWG, CBLEDTAFWGZD1LED18RAFW, CBLEDTAALGZD1LED18RAAL, CBLEDTACUGZD1LED18RACU, CBLEDTAABGZD1LED18RAAB, CBLEDTAATGZD1LED18RAAT, CBLEDTANPGZD1LED18RANP, CBLEDTABZGZD1LED24RABZ, CBLEDTADGGZD1LED24RADG, CBLEDTAWIGZD1LED24RAWI, CBLEDTASBGZD1LED24RASB, CBLEDTAFBGZD1LED24RAFB, CBLEDTAWGGZD1LED24RAWG, CBLEDTAFWGZD1LED24RAFW, CBLEDTAALGZD1LED24RAAL, CBLEDTACUGZD1LED24RACU, CBLEDTAABGZD1LED24RAAB, CBLEDTAATGZD1LED24RAAT, CBLEDTANPGZD1LED24RANP, CBLEDTABZGZD1LED36RABZ, CBLEDTADGGZD1LED36RADG, CBLEDTAWIGZD1LED36RAWI, CBLEDTASBGZD1LED36RASB, CBLEDTAFBGZD1LED36RAFB, CBLEDTAWGGZD1LED36RAWG, CBLEDTAFWGZD1LED36RAFW, CBLEDTAALGZD1LED36RAAL, CBLEDTACUGZD1LED36RACU, CBLEDTAABGZD1LED36RAAB, CBLEDTAATGZD1LED36RAAT, CBLEDTANPGZD1LED36RANP, CBLEDTABZGZD3LED8RABZ, CBLEDTADGGZD3LED8RADG, CBLEDTAWIGZD3LED8RAWI, CBLEDTASBGZD3LED8RASB, CBLEDTAFBGZD3LED8RAFB, CBLEDTAWGGZD3LED8RAWG, CBLEDTAFWGZD3LED8RAFW, CBLEDTAALGZD3LED8RAAL, CBLEDTACUGZD3LED8RACU, CBLEDTAABGZD3LED8RAAB, CBLEDTAATGZD3LED8RAAT, CBLEDTANPGZD3LED8RANP, CBLEDTABZGZD3LED12RABZ, CBLEDTADGGZD3LED12RADG, CBLEDTAWIGZD3LED12RAWI, CBLEDTASBGZD3LED12RASB, CBLEDTAFBGZD3LED12RAFB, CBLEDTAWGGZD3LED12RAWG, CBLEDTAFWGZD3LED12RAFW, CBLEDTAALGZD3LED12RAAL, CBLEDTACUGZD3LED12RACU, CBLEDTAABGZD3LED12RAAB, CBLEDTAATGZD3LED12RAAT, CBLEDTANPGZD3LED12RANP, CBLEDTABZGZD3LED18RABZ, CBLEDTADGGZD3LED18RADG, CBLEDTAWIGZD3LED18RAWI, CBLEDTASBGZD3LED18RASB, CBLEDTAFBGZD3LED18RAFB, CBLEDTAWGGZD3LED18RAWG, CBLEDTAFWGZD3LED18RAFW, CBLEDTAALGZD3LED18RAAL, CBLEDTACUGZD3LED18RACU, CBLEDTAABGZD3LED18RAAB, CBLEDTAATGZD3LED18RAAT, CBLEDTANPGZD3LED18RANP, CBLEDTABZGZD3LED24RABZ, CBLEDTADGGZD3LED24RADG, CBLEDTAWIGZD3LED24RAWI, CBLEDTASBGZD3LED24RASB, CBLEDTAFBGZD3LED24RAFB, CBLEDTAWGGZD3LED24RAWG, CBLEDTAFWGZD3LED24RAFW, CBLEDTAALGZD3LED24RAAL, CBLEDTACUGZD3LED24RACU, CBLEDTAABGZD3LED24RAAB, CBLEDTAATGZD3LED24RAAT, CBLEDTANPGZD3LED24RANP, CBLEDTABZGZD3LED36RABZ, CBLEDTADGGZD3LED36RADG, CBLEDTAWIGZD3LED36RAWI, CBLEDTASBGZD3LED36RASB, CBLEDTAFBGZD3LED36RAFB, CBLEDTAWGGZD3LED36RAWG, CBLEDTAFWGZD3LED36RAFW, CBLEDTAALGZD3LED36RAAL, CBLEDTACUGZD3LED36RACU, CBLEDTAABGZD3LED36RAAB, CBLEDTAATGZD3LED36RAAT, CBLEDTANPGZD3LED36RANP, CBLEDTABZGZDC8RABZ, CBLEDTADGGZDC8RADG, CBLEDTAWIGZDC8RAWI, CBLEDTASBGZDC8RASB, CBLEDTAFBGZDC8RAFB, CBLEDTAWGGZDC8RAWG, CBLEDTAFWGZDC8RAFW, CBLEDTAALGZDC8RAAL, CBLEDTACUGZDC8RACU, CBLEDTAABGZDC8RAAB, CBLEDTAATGZDC8RAAT, CBLEDTANPGZDC8RANP, CBLEDTABZGZDC12RABZ, CBLEDTADGGZDC12RADG, CBLEDTAWIGZDC12RAWI, CBLEDTASBGZDC12RASB, CBLEDTAFBGZDC12RAFB, CBLEDTAWGGZDC12RAWG, CBLEDTAFWGZDC12RAFW, CBLEDTAALGZDC12RAAL, CBLEDTACUGZDC12RACU, CBLEDTAABGZDC12RAAB, CBLEDTAATGZDC12RAAT, CBLEDTANPGZDC12RANP, CBLEDTABZGZDC18RABZ, CBLEDTADGGZDC18RADG, CBLEDTAWIGZDC18RAWI, CBLEDTASBGZDC18RASB, CBLEDTAFBGZDC18RAFB, CBLEDTAWGGZDC18RAWG, CBLEDTAFWGZDC18RAFW, CBLEDTAALGZDC18RAAL, CBLEDTACUGZDC18RACU, CBLEDTAABGZDC18RAAB, CBLEDTAATGZDC18RAAT, CBLEDTANPGZDC18RANP, CBLEDTABZGZDC24RABZ, CBLEDTADGGZDC24RADG, CBLEDTAWIGZDC24RAWI, CBLEDTASBGZDC24RASB, CBLEDTAFBGZDC24RAFB, CBLEDTAWGGZDC24RAWG, CBLEDTAFWGZDC24RAFW, CBLEDTAALGZDC24RAAL, CBLEDTACUGZDC24RACU, CBLEDTAABGZDC24RAAB, CBLEDTAATGZDC24RAAT, CBLEDTANPGZDC24RANP, CBLEDTABZGZDC36RABZ, CBLEDTADGGZDC36RADG, CBLEDTAWIGZDC36RAWI, CBLEDTASBGZDC36RASB, CBLEDTAFBGZDC36RAFB, CBLEDTAWGGZDC36RAWG, CBLEDTAFWGZDC36RAFW, CBLEDTAALGZDC36RAAL, CBLEDTACUGZDC36RACU, CBLEDTAABGZDC36RAAB, CBLEDTAATGZDC36RAAT, CBLEDTANPGZDC36RANP”

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED 1LED 3LED 3LEDT ZDC
Quang thông tương đương bóng Halogen (Watt) 44 94 74 83
Điện áp (V) 10 – 15V 10 – 15V 10 – 15V 11 – 15V
Công suất tiêu thụ (W) 2.0 4.2 4.2 6.0
Công suất nguồn cấp (VA) 2.4 4.5 4.5 7.2
Quang thông/W (lm/W) 23 64 21 36
CRI (Ra) 82 83 84
Thay đổi màu sắc Không Không Không
Tuổi thọ LED trung bình 50,000 Hrs 50,000 Hrs 50,000 Hrs 50,000 Hrs

Hình ảnh đèn sân vườn FX

Download tài liệu

Brochure đèn LED lối đi CB: CB brochure

Cấu tạo đèn LED lối đi CB: CB-Parts-List

Hướng dẫn lắp đặt đèn LED lối đi CB: CB install

Download bảng giá

Bảng giá: Đèn LED lối đi CB


Phản hồi