Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn LED lối đi CA

Số bóng LED: 1 ; 3
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W

SKU: CALEDTA-CU-G-1LED-8RA-CU Category: Tags: ,

Đèn LED lối đi CA

Theo trường phái Walter Gropius đơn giản, đèn CA được thiết kế bề ngoài mộc mạc nhưng là một nhân tố không thể thiếu trong thiết kế cảnh quan. Tính thực tiễn và cơ bản là những nguyên tắc chính trong ngôn ngữ thiết kế của FX. Kết hợp vẻ đẹp của kim loại với tính hiện đại của thiết kế kiến trúc, CA kết nối thế giới hiện đại với môi trường tự nhiên một cách hài hoà và gần gũi.

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED: 1 ; 3
Quang thông tương đương bóng Halogen: 10 ; 20 Watts
Tuổi thọ LED trung bình: 50,000 giờ
Điện áp: 10 – 15V AC/DC
Công suất nguồn cấp: 2.4 ; 4.5 VA
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W
Quang thông/W: 19.4 ; 25 lm/w
Quang thông tối đa: 39 ; 103 lm
CRI (Ra): 86 ; 66.6

Bảo hành: 5 năm

“CALEDTABZG1LED8RABZ, CALEDTADGG1LED8RADG, CALEDTAWIG1LED8RAWI, CALEDTASBG1LED8RASB, CALEDTAFBG1LED8RAFB, CALEDTAWGG1LED8RAWG, CALEDTAFWG1LED8RAFW, CALEDTAALG1LED8RAAL, CALEDTACUG1LED8RACU, CALEDTAABG1LED8RAAB, CALEDTAATG1LED8RAAT, CALEDTANPG1LED8RANP, CALEDTABZG1LED12RABZ, CALEDTADGG1LED12RADG, CALEDTAWIG1LED12RAWI, CALEDTASBG1LED12RASB, CALEDTAFBG1LED12RAFB, CALEDTAWGG1LED12RAWG, CALEDTAFWG1LED12RAFW, CALEDTAALG1LED12RAAL, CALEDTACUG1LED12RACU, CALEDTAABG1LED12RAAB, CALEDTAATG1LED12RAAT, CALEDTANPG1LED12RANP, CALEDTABZG1LED18RABZ, CALEDTADGG1LED18RADG, CALEDTAWIG1LED18RAWI, CALEDTASBG1LED18RASB, CALEDTAFBG1LED18RAFB, CALEDTAWGG1LED18RAWG, CALEDTAFWG1LED18RAFW, CALEDTAALG1LED18RAAL, CALEDTACUG1LED18RACU, CALEDTAABG1LED18RAAB, CALEDTAATG1LED18RAAT, CALEDTANPG1LED18RANP, CALEDTABZG1LED24RABZ, CALEDTADGG1LED24RADG, CALEDTAWIG1LED24RAWI, CALEDTASBG1LED24RASB, CALEDTAFBG1LED24RAFB, CALEDTAWGG1LED24RAWG, CALEDTAFWG1LED24RAFW, CALEDTAALG1LED24RAAL, CALEDTACUG1LED24RACU, CALEDTAABG1LED24RAAB, CALEDTAATG1LED24RAAT, CALEDTANPG1LED24RANP, CALEDTABZG1LED36RABZ, CALEDTADGG1LED36RADG, CALEDTAWIG1LED36RAWI, CALEDTASBG1LED36RASB, CALEDTAFBG1LED36RAFB, CALEDTAWGG1LED36RAWG, CALEDTAFWG1LED36RAFW, CALEDTAALG1LED36RAAL, CALEDTACUG1LED36RACU, CALEDTAABG1LED36RAAB, CALEDTAATG1LED36RAAT, CALEDTANPG1LED36RANP, CALEDTABZG3LED8RABZ, CALEDTADGG3LED8RADG, CALEDTAWIG3LED8RAWI, CALEDTASBG3LED8RASB, CALEDTAFBG3LED8RAFB, CALEDTAWGG3LED8RAWG, CALEDTAFWG3LED8RAFW, CALEDTAALG3LED8RAAL, CALEDTACUG3LED8RACU, CALEDTAABG3LED8RAAB, CALEDTAATG3LED8RAAT, CALEDTANPG3LED8RANP, CALEDTABZG3LED12RABZ, CALEDTADGG3LED12RADG, CALEDTAWIG3LED12RAWI, CALEDTASBG3LED12RASB, CALEDTAFBG3LED12RAFB, CALEDTAWGG3LED12RAWG, CALEDTAFWG3LED12RAFW, CALEDTAALG3LED12RAAL, CALEDTACUG3LED12RACU, CALEDTAABG3LED12RAAB, CALEDTAATG3LED12RAAT, CALEDTANPG3LED12RANP, CALEDTABZG3LED18RABZ, CALEDTADGG3LED18RADG, CALEDTAWIG3LED18RAWI, CALEDTASBG3LED18RASB, CALEDTAFBG3LED18RAFB, CALEDTAWGG3LED18RAWG, CALEDTAFWG3LED18RAFW, CALEDTAALG3LED18RAAL, CALEDTACUG3LED18RACU, CALEDTAABG3LED18RAAB, CALEDTAATG3LED18RAAT, CALEDTANPG3LED18RANP, CALEDTABZG3LED24RABZ, CALEDTADGG3LED24RADG, CALEDTAWIG3LED24RAWI, CALEDTASBG3LED24RASB, CALEDTAFBG3LED24RAFB, CALEDTAWGG3LED24RAWG, CALEDTAFWG3LED24RAFW, CALEDTAALG3LED24RAAL, CALEDTACUG3LED24RACU, CALEDTAABG3LED24RAAB, CALEDTAATG3LED24RAAT, CALEDTANPG3LED24RANP, CALEDTABZG3LED36RABZ, CALEDTADGG3LED36RADG, CALEDTAWIG3LED36RAWI, CALEDTASBG3LED36RASB, CALEDTAFBG3LED36RAFB, CALEDTAWGG3LED36RAWG, CALEDTAFWG3LED36RAFW, CALEDTAALG3LED36RAAL, CALEDTACUG3LED36RACU, CALEDTAABG3LED36RAAB, CALEDTAATG3LED36RAAT, CALEDTANPG3LED36RANP, CALEDTABZGZD1LED8RABZ, CALEDTADGGZD1LED8RADG, CALEDTAWIGZD1LED8RAWI, CALEDTASBGZD1LED8RASB, CALEDTAFBGZD1LED8RAFB, CALEDTAWGGZD1LED8RAWG, CALEDTAFWGZD1LED8RAFW, CALEDTAALGZD1LED8RAAL, CALEDTACUGZD1LED8RACU, CALEDTAABGZD1LED8RAAB, CALEDTAATGZD1LED8RAAT, CALEDTANPGZD1LED8RANP, CALEDTABZGZD1LED12RABZ, CALEDTADGGZD1LED12RADG, CALEDTAWIGZD1LED12RAWI, CALEDTASBGZD1LED12RASB, CALEDTAFBGZD1LED12RAFB, CALEDTAWGGZD1LED12RAWG, CALEDTAFWGZD1LED12RAFW, CALEDTAALGZD1LED12RAAL, CALEDTACUGZD1LED12RACU, CALEDTAABGZD1LED12RAAB, CALEDTAATGZD1LED12RAAT, CALEDTANPGZD1LED12RANP, CALEDTABZGZD1LED18RABZ, CALEDTADGGZD1LED18RADG, CALEDTAWIGZD1LED18RAWI, CALEDTASBGZD1LED18RASB, CALEDTAFBGZD1LED18RAFB, CALEDTAWGGZD1LED18RAWG, CALEDTAFWGZD1LED18RAFW, CALEDTAALGZD1LED18RAAL, CALEDTACUGZD1LED18RACU, CALEDTAABGZD1LED18RAAB, CALEDTAATGZD1LED18RAAT, CALEDTANPGZD1LED18RANP, CALEDTABZGZD1LED24RABZ, CALEDTADGGZD1LED24RADG, CALEDTAWIGZD1LED24RAWI, CALEDTASBGZD1LED24RASB, CALEDTAFBGZD1LED24RAFB, CALEDTAWGGZD1LED24RAWG, CALEDTAFWGZD1LED24RAFW, CALEDTAALGZD1LED24RAAL, CALEDTACUGZD1LED24RACU, CALEDTAABGZD1LED24RAAB, CALEDTAATGZD1LED24RAAT, CALEDTANPGZD1LED24RANP, CALEDTABZGZD1LED36RABZ, CALEDTADGGZD1LED36RADG, CALEDTAWIGZD1LED36RAWI, CALEDTASBGZD1LED36RASB, CALEDTAFBGZD1LED36RAFB, CALEDTAWGGZD1LED36RAWG, CALEDTAFWGZD1LED36RAFW, CALEDTAALGZD1LED36RAAL, CALEDTACUGZD1LED36RACU, CALEDTAABGZD1LED36RAAB, CALEDTAATGZD1LED36RAAT, CALEDTANPGZD1LED36RANP, CALEDTABZGZD3LED8RABZ, CALEDTADGGZD3LED8RADG, CALEDTAWIGZD3LED8RAWI, CALEDTASBGZD3LED8RASB, CALEDTAFBGZD3LED8RAFB, CALEDTAWGGZD3LED8RAWG, CALEDTAFWGZD3LED8RAFW, CALEDTAALGZD3LED8RAAL, CALEDTACUGZD3LED8RACU, CALEDTAABGZD3LED8RAAB, CALEDTAATGZD3LED8RAAT, CALEDTANPGZD3LED8RANP, CALEDTABZGZD3LED12RABZ, CALEDTADGGZD3LED12RADG, CALEDTAWIGZD3LED12RAWI, CALEDTASBGZD3LED12RASB, CALEDTAFBGZD3LED12RAFB, CALEDTAWGGZD3LED12RAWG, CALEDTAFWGZD3LED12RAFW, CALEDTAALGZD3LED12RAAL, CALEDTACUGZD3LED12RACU, CALEDTAABGZD3LED12RAAB, CALEDTAATGZD3LED12RAAT, CALEDTANPGZD3LED12RANP, CALEDTABZGZD3LED18RABZ, CALEDTADGGZD3LED18RADG, CALEDTAWIGZD3LED18RAWI, CALEDTASBGZD3LED18RASB, CALEDTAFBGZD3LED18RAFB, CALEDTAWGGZD3LED18RAWG, CALEDTAFWGZD3LED18RAFW, CALEDTAALGZD3LED18RAAL, CALEDTACUGZD3LED18RACU, CALEDTAABGZD3LED18RAAB, CALEDTAATGZD3LED18RAAT, CALEDTANPGZD3LED18RANP, CALEDTABZGZD3LED24RABZ, CALEDTADGGZD3LED24RADG, CALEDTAWIGZD3LED24RAWI, CALEDTASBGZD3LED24RASB, CALEDTAFBGZD3LED24RAFB, CALEDTAWGGZD3LED24RAWG, CALEDTAFWGZD3LED24RAFW, CALEDTAALGZD3LED24RAAL, CALEDTACUGZD3LED24RACU, CALEDTAABGZD3LED24RAAB, CALEDTAATGZD3LED24RAAT, CALEDTANPGZD3LED24RANP, CALEDTABZGZD3LED36RABZ, CALEDTADGGZD3LED36RADG, CALEDTAWIGZD3LED36RAWI, CALEDTASBGZD3LED36RASB, CALEDTAFBGZD3LED36RAFB, CALEDTAWGGZD3LED36RAWG, CALEDTAFWGZD3LED36RAFW, CALEDTAALGZD3LED36RAAL, CALEDTACUGZD3LED36RACU, CALEDTAABGZD3LED36RAAB, CALEDTAATGZD3LED36RAAT, CALEDTANPGZD3LED36RANP, CALEDTABZGZDC8RABZ, CALEDTADGGZDC8RADG, CALEDTAWIGZDC8RAWI, CALEDTASBGZDC8RASB, CALEDTAFBGZDC8RAFB, CALEDTAWGGZDC8RAWG, CALEDTAFWGZDC8RAFW, CALEDTAALGZDC8RAAL, CALEDTACUGZDC8RACU, CALEDTAABGZDC8RAAB, CALEDTAATGZDC8RAAT, CALEDTANPGZDC8RANP, CALEDTABZGZDC12RABZ, CALEDTADGGZDC12RADG, CALEDTAWIGZDC12RAWI, CALEDTASBGZDC12RASB, CALEDTAFBGZDC12RAFB, CALEDTAWGGZDC12RAWG, CALEDTAFWGZDC12RAFW, CALEDTAALGZDC12RAAL, CALEDTACUGZDC12RACU, CALEDTAABGZDC12RAAB, CALEDTAATGZDC12RAAT, CALEDTANPGZDC12RANP, CALEDTABZGZDC18RABZ, CALEDTADGGZDC18RADG, CALEDTAWIGZDC18RAWI, CALEDTASBGZDC18RASB, CALEDTAFBGZDC18RAFB, CALEDTAWGGZDC18RAWG, CALEDTAFWGZDC18RAFW, CALEDTAALGZDC18RAAL, CALEDTACUGZDC18RACU, CALEDTAABGZDC18RAAB, CALEDTAATGZDC18RAAT, CALEDTANPGZDC18RANP, CALEDTABZGZDC24RABZ, CALEDTADGGZDC24RADG, CALEDTAWIGZDC24RAWI, CALEDTASBGZDC24RASB, CALEDTAFBGZDC24RAFB, CALEDTAWGGZDC24RAWG, CALEDTAFWGZDC24RAFW, CALEDTAALGZDC24RAAL, CALEDTACUGZDC24RACU, CALEDTAABGZDC24RAAB, CALEDTAATGZDC24RAAT, CALEDTANPGZDC24RANP, CALEDTABZGZDC36RABZ, CALEDTADGGZDC36RADG, CALEDTAWIGZDC36RAWI, CALEDTASBGZDC36RASB, CALEDTAFBGZDC36RAFB, CALEDTAWGGZDC36RAWG, CALEDTAFWGZDC36RAFW, CALEDTAALGZDC36RAAL, CALEDTACUGZDC36RACU, CALEDTAABGZDC36RAAB, CALEDTAATGZDC36RAAT, CALEDTANPGZDC36RANP”

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED 1LED 3LED 3LEDT ZDC
Quang thông tương đương bóng Halogen (Watt) 44 94 74 83
Điện áp (V) 10 – 15 10 – 15V 10 – 15 11 – 15
Công suất tiêu thụ (W) 2.0 4.2 4.2 6.0
Công suất nguồn cấp (VA) 2.4 4.5 4.5 7.2
Quang thông/W (lm/W) 26 64 21 36
CRI (Ra) 82 83 84
Thay đổi màu sắc Không Không Không
Tuổi thọ LED trung bình 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ

 

Hình ảnh đèn sân vườn FX

Download tài liệu

Brochure đèn LED lối đi CA: CA brochure

Cấu tạo đèn LED lối đi CA: CA-Parts-List

Hướng dẫn cài đặt đèn LED lối đi CA : CA installation


Phản hồi