Download

Catalog FXLuminaire

Catalog các sản phẩm đèn sân vườn FX.

Hướng dẫn kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đèn sân vườn FX.

Biến thế đèn LX

Biến thế đèn LX  là biến thế công nghiệp điều khiển ánh sáng công nghệ số đầu tiên.

Luxor CUBE

Phụ kiện Luxor CUBE.

LX Transfomrmer Details PDF

Bản vẽ chi tiết biến thế LX PDF.

CAD Details Luxor CUBE

Bản vẽ cad chi tiến Luxor CUBE.

Product Guide

Tổng quan về các loại đèn sân vườn FX

Bộ điều khiển Luxor

Điều khiển ánh sáng, phân vùng và làm mờ, điều khiển qua Wi-Fi.

Biến thế đèn PX

Biến thế công nghệ cao của hệ thống đèn chiếu sáng FX Luminaire dòng PX với nhiều lựa chọn điều khiển.

CAD Details Luxor Transformer

Bản vẽ cad chi tiết biến thế Luxor

LX Transformer Details CAD

Bản vẽ chi tiết CAD LX Transformer.