Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn LED lối đi DM

Số bóng LED: 1 ; 3
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W

SKU: DMLEDTA-CU-G-1LED-8RA-CU Category: Tags: ,

Đèn LED lối đi DM

Dòng đèn DM chịu nhiều ảnh hưởng của trường phái thiết kế độc đáo Fallingwater Frank Lloyd Wright, cũng như mang tinh thần của một khu vườn cổ Ryoan-ji ở Kyoto. Với kiểu dáng và chức năng độc đáo,  dòng đèn DM vượt lên xu hướng thiết kế của nhiều thập kỷ qua. Với kích thước lớn hơn so với PF, nhưng nhỏ hơn so với GN, DM là sự lựa chọn hoàn hảo cho hàng loạt ứng dụng cảnh quan.

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED: 1 ; 3
Quang thông tương đương bóng Halogen: 10 ; 20 Watts
Tuổi thọ LED trung bình: 50,000 giờ
Điện áp: 10 – 15V AC/DC
Công suất nguồn cấp: 2.4 ; 4.5 VA
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W
Quang thông/W: 19.4 ; 25 lm/w
Quang thông tối đa: 39 ; 103 lm
CRI (Ra): 86 ; 66.6

Bảo hành: 5 năm

“DMLEDTABZG1LED8RABZ, DMLEDTADGG1LED8RADG, DMLEDTAWIG1LED8RAWI, DMLEDTASBG1LED8RASB, DMLEDTAFBG1LED8RAFB, DMLEDTAWGG1LED8RAWG, DMLEDTAFWG1LED8RAFW, DMLEDTAALG1LED8RAAL, DMLEDTACUG1LED8RACU, DMLEDTAABG1LED8RAAB, DMLEDTAATG1LED8RAAT, DMLEDTANPG1LED8RANP, DMLEDTABZG1LED12RABZ, DMLEDTADGG1LED12RADG, DMLEDTAWIG1LED12RAWI, DMLEDTASBG1LED12RASB, DMLEDTAFBG1LED12RAFB, DMLEDTAWGG1LED12RAWG, DMLEDTAFWG1LED12RAFW, DMLEDTAALG1LED12RAAL, DMLEDTACUG1LED12RACU, DMLEDTAABG1LED12RAAB, DMLEDTAATG1LED12RAAT, DMLEDTANPG1LED12RANP, DMLEDTABZG1LED18RABZ, DMLEDTADGG1LED18RADG, DMLEDTAWIG1LED18RAWI, DMLEDTASBG1LED18RASB, DMLEDTAFBG1LED18RAFB, DMLEDTAWGG1LED18RAWG, DMLEDTAFWG1LED18RAFW, DMLEDTAALG1LED18RAAL, DMLEDTACUG1LED18RACU, DMLEDTAABG1LED18RAAB, DMLEDTAATG1LED18RAAT, DMLEDTANPG1LED18RANP, DMLEDTABZG1LED24RABZ, DMLEDTADGG1LED24RADG, DMLEDTAWIG1LED24RAWI, DMLEDTASBG1LED24RASB, DMLEDTAFBG1LED24RAFB, DMLEDTAWGG1LED24RAWG, DMLEDTAFWG1LED24RAFW, DMLEDTAALG1LED24RAAL, DMLEDTACUG1LED24RACU, DMLEDTAABG1LED24RAAB, DMLEDTAATG1LED24RAAT, DMLEDTANPG1LED24RANP, DMLEDTABZG1LED36RABZ, DMLEDTADGG1LED36RADG, DMLEDTAWIG1LED36RAWI, DMLEDTASBG1LED36RASB, DMLEDTAFBG1LED36RAFB, DMLEDTAWGG1LED36RAWG, DMLEDTAFWG1LED36RAFW, DMLEDTAALG1LED36RAAL, DMLEDTACUG1LED36RACU, DMLEDTAABG1LED36RAAB, DMLEDTAATG1LED36RAAT, DMLEDTANPG1LED36RANP, DMLEDTABZG3LED8RABZ, DMLEDTADGG3LED8RADG, DMLEDTAWIG3LED8RAWI, DMLEDTASBG3LED8RASB, DMLEDTAFBG3LED8RAFB, DMLEDTAWGG3LED8RAWG, DMLEDTAFWG3LED8RAFW, DMLEDTAALG3LED8RAAL, DMLEDTACUG3LED8RACU, DMLEDTAABG3LED8RAAB, DMLEDTAATG3LED8RAAT, DMLEDTANPG3LED8RANP, DMLEDTABZG3LED12RABZ, DMLEDTADGG3LED12RADG, DMLEDTAWIG3LED12RAWI, DMLEDTASBG3LED12RASB, DMLEDTAFBG3LED12RAFB, DMLEDTAWGG3LED12RAWG, DMLEDTAFWG3LED12RAFW, DMLEDTAALG3LED12RAAL, DMLEDTACUG3LED12RACU, DMLEDTAABG3LED12RAAB, DMLEDTAATG3LED12RAAT, DMLEDTANPG3LED12RANP, DMLEDTABZG3LED18RABZ, DMLEDTADGG3LED18RADG, DMLEDTAWIG3LED18RAWI, DMLEDTASBG3LED18RASB, DMLEDTAFBG3LED18RAFB, DMLEDTAWGG3LED18RAWG, DMLEDTAFWG3LED18RAFW, DMLEDTAALG3LED18RAAL, DMLEDTACUG3LED18RACU, DMLEDTAABG3LED18RAAB, DMLEDTAATG3LED18RAAT, DMLEDTANPG3LED18RANP, DMLEDTABZG3LED24RABZ, DMLEDTADGG3LED24RADG, DMLEDTAWIG3LED24RAWI, DMLEDTASBG3LED24RASB, DMLEDTAFBG3LED24RAFB, DMLEDTAWGG3LED24RAWG, DMLEDTAFWG3LED24RAFW, DMLEDTAALG3LED24RAAL, DMLEDTACUG3LED24RACU, DMLEDTAABG3LED24RAAB, DMLEDTAATG3LED24RAAT, DMLEDTANPG3LED24RANP, DMLEDTABZG3LED36RABZ, DMLEDTADGG3LED36RADG, DMLEDTAWIG3LED36RAWI, DMLEDTASBG3LED36RASB, DMLEDTAFBG3LED36RAFB, DMLEDTAWGG3LED36RAWG, DMLEDTAFWG3LED36RAFW, DMLEDTAALG3LED36RAAL, DMLEDTACUG3LED36RACU, DMLEDTAABG3LED36RAAB, DMLEDTAATG3LED36RAAT, DMLEDTANPG3LED36RANP, DMLEDTABZGZD1LED8RABZ, DMLEDTADGGZD1LED8RADG, DMLEDTAWIGZD1LED8RAWI, DMLEDTASBGZD1LED8RASB, DMLEDTAFBGZD1LED8RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED8RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED8RAFW, DMLEDTAALGZD1LED8RAAL, DMLEDTACUGZD1LED8RACU, DMLEDTAABGZD1LED8RAAB, DMLEDTAATGZD1LED8RAAT, DMLEDTANPGZD1LED8RANP, DMLEDTABZGZD1LED12RABZ, DMLEDTADGGZD1LED12RADG, DMLEDTAWIGZD1LED12RAWI, DMLEDTASBGZD1LED12RASB, DMLEDTAFBGZD1LED12RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED12RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED12RAFW, DMLEDTAALGZD1LED12RAAL, DMLEDTACUGZD1LED12RACU, DMLEDTAABGZD1LED12RAAB, DMLEDTAATGZD1LED12RAAT, DMLEDTANPGZD1LED12RANP, DMLEDTABZGZD1LED18RABZ, DMLEDTADGGZD1LED18RADG, DMLEDTAWIGZD1LED18RAWI, DMLEDTASBGZD1LED18RASB, DMLEDTAFBGZD1LED18RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED18RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED18RAFW, DMLEDTAALGZD1LED18RAAL, DMLEDTACUGZD1LED18RACU, DMLEDTAABGZD1LED18RAAB, DMLEDTAATGZD1LED18RAAT, DMLEDTANPGZD1LED18RANP, DMLEDTABZGZD1LED24RABZ, DMLEDTADGGZD1LED24RADG, DMLEDTAWIGZD1LED24RAWI, DMLEDTASBGZD1LED24RASB, DMLEDTAFBGZD1LED24RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED24RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED24RAFW, DMLEDTAALGZD1LED24RAAL, DMLEDTACUGZD1LED24RACU, DMLEDTAABGZD1LED24RAAB, DMLEDTAATGZD1LED24RAAT, DMLEDTANPGZD1LED24RANP, DMLEDTABZGZD1LED36RABZ, DMLEDTADGGZD1LED36RADG, DMLEDTAWIGZD1LED36RAWI, DMLEDTASBGZD1LED36RASB, DMLEDTAFBGZD1LED36RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED36RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED36RAFW, DMLEDTAALGZD1LED36RAAL, DMLEDTACUGZD1LED36RACU, DMLEDTAABGZD1LED36RAAB, DMLEDTAATGZD1LED36RAAT, DMLEDTANPGZD1LED36RANP, DMLEDTABZGZD3LED8RABZ, DMLEDTADGGZD3LED8RADG, DMLEDTAWIGZD3LED8RAWI, DMLEDTASBGZD3LED8RASB, DMLEDTAFBGZD3LED8RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED8RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED8RAFW, DMLEDTAALGZD3LED8RAAL, DMLEDTACUGZD3LED8RACU, DMLEDTAABGZD3LED8RAAB, DMLEDTAATGZD3LED8RAAT, DMLEDTANPGZD3LED8RANP, DMLEDTABZGZD3LED12RABZ, DMLEDTADGGZD3LED12RADG, DMLEDTAWIGZD3LED12RAWI, DMLEDTASBGZD3LED12RASB, DMLEDTAFBGZD3LED12RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED12RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED12RAFW, DMLEDTAALGZD3LED12RAAL, DMLEDTACUGZD3LED12RACU, DMLEDTAABGZD3LED12RAAB, DMLEDTAATGZD3LED12RAAT, DMLEDTANPGZD3LED12RANP, DMLEDTABZGZD3LED18RABZ, DMLEDTADGGZD3LED18RADG, DMLEDTAWIGZD3LED18RAWI, DMLEDTASBGZD3LED18RASB, DMLEDTAFBGZD3LED18RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED18RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED18RAFW, DMLEDTAALGZD3LED18RAAL, DMLEDTACUGZD3LED18RACU, DMLEDTAABGZD3LED18RAAB, DMLEDTAATGZD3LED18RAAT, DMLEDTANPGZD3LED18RANP, DMLEDTABZGZD3LED24RABZ, DMLEDTADGGZD3LED24RADG, DMLEDTAWIGZD3LED24RAWI, DMLEDTASBGZD3LED24RASB, DMLEDTAFBGZD3LED24RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED24RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED24RAFW, DMLEDTAALGZD3LED24RAAL, DMLEDTACUGZD3LED24RACU, DMLEDTAABGZD3LED24RAAB, DMLEDTAATGZD3LED24RAAT, DMLEDTANPGZD3LED24RANP, DMLEDTABZGZD3LED36RABZ, DMLEDTADGGZD3LED36RADG, DMLEDTAWIGZD3LED36RAWI, DMLEDTASBGZD3LED36RASB, DMLEDTAFBGZD3LED36RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED36RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED36RAFW, DMLEDTAALGZD3LED36RAAL, DMLEDTACUGZD3LED36RACU, DMLEDTAABGZD3LED36RAAB, DMLEDTAATGZD3LED36RAAT, DMLEDTANPGZD3LED36RANP, DMLEDTABZGZDC8RABZ, DMLEDTADGGZDC8RADG, DMLEDTAWIGZDC8RAWI, DMLEDTASBGZDC8RASB, DMLEDTAFBGZDC8RAFB, DMLEDTAWGGZDC8RAWG, DMLEDTAFWGZDC8RAFW, DMLEDTAALGZDC8RAAL, DMLEDTACUGZDC8RACU, DMLEDTAABGZDC8RAAB, DMLEDTAATGZDC8RAAT, DMLEDTANPGZDC8RANP, DMLEDTABZGZDC12RABZ, DMLEDTADGGZDC12RADG, DMLEDTAWIGZDC12RAWI, DMLEDTASBGZDC12RASB, DMLEDTAFBGZDC12RAFB, DMLEDTAWGGZDC12RAWG, DMLEDTAFWGZDC12RAFW, DMLEDTAALGZDC12RAAL, DMLEDTACUGZDC12RACU, DMLEDTAABGZDC12RAAB, DMLEDTAATGZDC12RAAT, DMLEDTANPGZDC12RANP, DMLEDTABZGZDC18RABZ, DMLEDTADGGZDC18RADG, DMLEDTAWIGZDC18RAWI, DMLEDTASBGZDC18RASB, DMLEDTAFBGZDC18RAFB, DMLEDTAWGGZDC18RAWG, DMLEDTAFWGZDC18RAFW, DMLEDTAALGZDC18RAAL, DMLEDTACUGZDC18RACU, DMLEDTAABGZDC18RAAB, DMLEDTAATGZDC18RAAT, DMLEDTANPGZDC18RANP, DMLEDTABZGZDC24RABZ, DMLEDTADGGZDC24RADG, DMLEDTAWIGZDC24RAWI, DMLEDTASBGZDC24RASB, DMLEDTAFBGZDC24RAFB, DMLEDTAWGGZDC24RAWG, DMLEDTAFWGZDC24RAFW, DMLEDTAALGZDC24RAAL, DMLEDTACUGZDC24RACU, DMLEDTAABGZDC24RAAB, DMLEDTAATGZDC24RAAT, DMLEDTANPGZDC24RANP, DMLEDTABZGZDC36RABZ, DMLEDTADGGZDC36RADG, DMLEDTAWIGZDC36RAWI, DMLEDTASBGZDC36RASB, DMLEDTAFBGZDC36RAFB, DMLEDTAWGGZDC36RAWG, DMLEDTAFWGZDC36RAFW, DMLEDTAALGZDC36RAAL, DMLEDTACUGZDC36RACU, DMLEDTAABGZDC36RAAB, DMLEDTAATGZDC36RAAT, DMLEDTANPGZDC36RANP”

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED 1LED 3LED 3LEDT ZDC
Quang thông tương đương bóng Halogen (Watt) 30 93 74 73
Điện áp (V) 10 – 15 10 – 15V 10 – 15 11 – 15
Công suất tiêu thụ (W) 2.0 4.2 4.2 6.0
Công suất nguồn cấp (VA) 2.4 4.5 4.5 7.2
Quang thông/W (lm/W) 18 22 21 23
CRI (Ra) 80 80 85
Thay đổi màu sắc Không Không Không
Tuổi thọ LED trung bình 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ

Hình ảnh đèn sân vườn FX

Download tài liệu

Brochure đèn LED lối đi DM: DM Brochure

Cấu tạo đèn LED lối đi DM: DM-Parts-List

Hướng dẫn cài đặt đèn LED lối đi DM: DM install


Phản hồi