Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@densanvuon.com.vn

Đèn LED lối đi DM

7,260,000

Số bóng LED: 1 ; 3
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W

SKU: DMLEDTA-CU-G-1LED-8RA-CU Category: Tags: ,

Đèn LED lối đi DM

Dòng đèn DM chịu nhiều ảnh hưởng của trường phái thiết kế độc đáo Fallingwater Frank Lloyd Wright, cũng như mang tinh thần của một khu vườn cổ Ryoan-ji ở Kyoto. Với kiểu dáng và chức năng độc đáo,  dòng đèn DM vượt lên xu hướng thiết kế của nhiều thập kỷ qua. Với kích thước lớn hơn so với PF, nhưng nhỏ hơn so với GN, DM là sự lựa chọn hoàn hảo cho hàng loạt ứng dụng cảnh quan.

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED: 1 ; 3
Quang thông tương đương bóng Halogen: 10 ; 20 Watts
Tuổi thọ LED trung bình: 50,000 giờ
Điện áp: 10 – 15V AC/DC
Công suất nguồn cấp: 2.4 ; 4.5 VA
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W
Quang thông/W: 19.4 ; 25 lm/w
Quang thông tối đa: 39 ; 103 lm
CRI (Ra): 86 ; 66.6

Bảo hành: 2 năm

“DMLEDTABZG1LED8RABZ, DMLEDTADGG1LED8RADG, DMLEDTAWIG1LED8RAWI, DMLEDTASBG1LED8RASB, DMLEDTAFBG1LED8RAFB, DMLEDTAWGG1LED8RAWG, DMLEDTAFWG1LED8RAFW, DMLEDTAALG1LED8RAAL, DMLEDTACUG1LED8RACU, DMLEDTAABG1LED8RAAB, DMLEDTAATG1LED8RAAT, DMLEDTANPG1LED8RANP, DMLEDTABZG1LED12RABZ, DMLEDTADGG1LED12RADG, DMLEDTAWIG1LED12RAWI, DMLEDTASBG1LED12RASB, DMLEDTAFBG1LED12RAFB, DMLEDTAWGG1LED12RAWG, DMLEDTAFWG1LED12RAFW, DMLEDTAALG1LED12RAAL, DMLEDTACUG1LED12RACU, DMLEDTAABG1LED12RAAB, DMLEDTAATG1LED12RAAT, DMLEDTANPG1LED12RANP, DMLEDTABZG1LED18RABZ, DMLEDTADGG1LED18RADG, DMLEDTAWIG1LED18RAWI, DMLEDTASBG1LED18RASB, DMLEDTAFBG1LED18RAFB, DMLEDTAWGG1LED18RAWG, DMLEDTAFWG1LED18RAFW, DMLEDTAALG1LED18RAAL, DMLEDTACUG1LED18RACU, DMLEDTAABG1LED18RAAB, DMLEDTAATG1LED18RAAT, DMLEDTANPG1LED18RANP, DMLEDTABZG1LED24RABZ, DMLEDTADGG1LED24RADG, DMLEDTAWIG1LED24RAWI, DMLEDTASBG1LED24RASB, DMLEDTAFBG1LED24RAFB, DMLEDTAWGG1LED24RAWG, DMLEDTAFWG1LED24RAFW, DMLEDTAALG1LED24RAAL, DMLEDTACUG1LED24RACU, DMLEDTAABG1LED24RAAB, DMLEDTAATG1LED24RAAT, DMLEDTANPG1LED24RANP, DMLEDTABZG1LED36RABZ, DMLEDTADGG1LED36RADG, DMLEDTAWIG1LED36RAWI, DMLEDTASBG1LED36RASB, DMLEDTAFBG1LED36RAFB, DMLEDTAWGG1LED36RAWG, DMLEDTAFWG1LED36RAFW, DMLEDTAALG1LED36RAAL, DMLEDTACUG1LED36RACU, DMLEDTAABG1LED36RAAB, DMLEDTAATG1LED36RAAT, DMLEDTANPG1LED36RANP, DMLEDTABZG3LED8RABZ, DMLEDTADGG3LED8RADG, DMLEDTAWIG3LED8RAWI, DMLEDTASBG3LED8RASB, DMLEDTAFBG3LED8RAFB, DMLEDTAWGG3LED8RAWG, DMLEDTAFWG3LED8RAFW, DMLEDTAALG3LED8RAAL, DMLEDTACUG3LED8RACU, DMLEDTAABG3LED8RAAB, DMLEDTAATG3LED8RAAT, DMLEDTANPG3LED8RANP, DMLEDTABZG3LED12RABZ, DMLEDTADGG3LED12RADG, DMLEDTAWIG3LED12RAWI, DMLEDTASBG3LED12RASB, DMLEDTAFBG3LED12RAFB, DMLEDTAWGG3LED12RAWG, DMLEDTAFWG3LED12RAFW, DMLEDTAALG3LED12RAAL, DMLEDTACUG3LED12RACU, DMLEDTAABG3LED12RAAB, DMLEDTAATG3LED12RAAT, DMLEDTANPG3LED12RANP, DMLEDTABZG3LED18RABZ, DMLEDTADGG3LED18RADG, DMLEDTAWIG3LED18RAWI, DMLEDTASBG3LED18RASB, DMLEDTAFBG3LED18RAFB, DMLEDTAWGG3LED18RAWG, DMLEDTAFWG3LED18RAFW, DMLEDTAALG3LED18RAAL, DMLEDTACUG3LED18RACU, DMLEDTAABG3LED18RAAB, DMLEDTAATG3LED18RAAT, DMLEDTANPG3LED18RANP, DMLEDTABZG3LED24RABZ, DMLEDTADGG3LED24RADG, DMLEDTAWIG3LED24RAWI, DMLEDTASBG3LED24RASB, DMLEDTAFBG3LED24RAFB, DMLEDTAWGG3LED24RAWG, DMLEDTAFWG3LED24RAFW, DMLEDTAALG3LED24RAAL, DMLEDTACUG3LED24RACU, DMLEDTAABG3LED24RAAB, DMLEDTAATG3LED24RAAT, DMLEDTANPG3LED24RANP, DMLEDTABZG3LED36RABZ, DMLEDTADGG3LED36RADG, DMLEDTAWIG3LED36RAWI, DMLEDTASBG3LED36RASB, DMLEDTAFBG3LED36RAFB, DMLEDTAWGG3LED36RAWG, DMLEDTAFWG3LED36RAFW, DMLEDTAALG3LED36RAAL, DMLEDTACUG3LED36RACU, DMLEDTAABG3LED36RAAB, DMLEDTAATG3LED36RAAT, DMLEDTANPG3LED36RANP, DMLEDTABZGZD1LED8RABZ, DMLEDTADGGZD1LED8RADG, DMLEDTAWIGZD1LED8RAWI, DMLEDTASBGZD1LED8RASB, DMLEDTAFBGZD1LED8RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED8RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED8RAFW, DMLEDTAALGZD1LED8RAAL, DMLEDTACUGZD1LED8RACU, DMLEDTAABGZD1LED8RAAB, DMLEDTAATGZD1LED8RAAT, DMLEDTANPGZD1LED8RANP, DMLEDTABZGZD1LED12RABZ, DMLEDTADGGZD1LED12RADG, DMLEDTAWIGZD1LED12RAWI, DMLEDTASBGZD1LED12RASB, DMLEDTAFBGZD1LED12RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED12RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED12RAFW, DMLEDTAALGZD1LED12RAAL, DMLEDTACUGZD1LED12RACU, DMLEDTAABGZD1LED12RAAB, DMLEDTAATGZD1LED12RAAT, DMLEDTANPGZD1LED12RANP, DMLEDTABZGZD1LED18RABZ, DMLEDTADGGZD1LED18RADG, DMLEDTAWIGZD1LED18RAWI, DMLEDTASBGZD1LED18RASB, DMLEDTAFBGZD1LED18RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED18RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED18RAFW, DMLEDTAALGZD1LED18RAAL, DMLEDTACUGZD1LED18RACU, DMLEDTAABGZD1LED18RAAB, DMLEDTAATGZD1LED18RAAT, DMLEDTANPGZD1LED18RANP, DMLEDTABZGZD1LED24RABZ, DMLEDTADGGZD1LED24RADG, DMLEDTAWIGZD1LED24RAWI, DMLEDTASBGZD1LED24RASB, DMLEDTAFBGZD1LED24RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED24RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED24RAFW, DMLEDTAALGZD1LED24RAAL, DMLEDTACUGZD1LED24RACU, DMLEDTAABGZD1LED24RAAB, DMLEDTAATGZD1LED24RAAT, DMLEDTANPGZD1LED24RANP, DMLEDTABZGZD1LED36RABZ, DMLEDTADGGZD1LED36RADG, DMLEDTAWIGZD1LED36RAWI, DMLEDTASBGZD1LED36RASB, DMLEDTAFBGZD1LED36RAFB, DMLEDTAWGGZD1LED36RAWG, DMLEDTAFWGZD1LED36RAFW, DMLEDTAALGZD1LED36RAAL, DMLEDTACUGZD1LED36RACU, DMLEDTAABGZD1LED36RAAB, DMLEDTAATGZD1LED36RAAT, DMLEDTANPGZD1LED36RANP, DMLEDTABZGZD3LED8RABZ, DMLEDTADGGZD3LED8RADG, DMLEDTAWIGZD3LED8RAWI, DMLEDTASBGZD3LED8RASB, DMLEDTAFBGZD3LED8RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED8RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED8RAFW, DMLEDTAALGZD3LED8RAAL, DMLEDTACUGZD3LED8RACU, DMLEDTAABGZD3LED8RAAB, DMLEDTAATGZD3LED8RAAT, DMLEDTANPGZD3LED8RANP, DMLEDTABZGZD3LED12RABZ, DMLEDTADGGZD3LED12RADG, DMLEDTAWIGZD3LED12RAWI, DMLEDTASBGZD3LED12RASB, DMLEDTAFBGZD3LED12RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED12RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED12RAFW, DMLEDTAALGZD3LED12RAAL, DMLEDTACUGZD3LED12RACU, DMLEDTAABGZD3LED12RAAB, DMLEDTAATGZD3LED12RAAT, DMLEDTANPGZD3LED12RANP, DMLEDTABZGZD3LED18RABZ, DMLEDTADGGZD3LED18RADG, DMLEDTAWIGZD3LED18RAWI, DMLEDTASBGZD3LED18RASB, DMLEDTAFBGZD3LED18RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED18RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED18RAFW, DMLEDTAALGZD3LED18RAAL, DMLEDTACUGZD3LED18RACU, DMLEDTAABGZD3LED18RAAB, DMLEDTAATGZD3LED18RAAT, DMLEDTANPGZD3LED18RANP, DMLEDTABZGZD3LED24RABZ, DMLEDTADGGZD3LED24RADG, DMLEDTAWIGZD3LED24RAWI, DMLEDTASBGZD3LED24RASB, DMLEDTAFBGZD3LED24RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED24RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED24RAFW, DMLEDTAALGZD3LED24RAAL, DMLEDTACUGZD3LED24RACU, DMLEDTAABGZD3LED24RAAB, DMLEDTAATGZD3LED24RAAT, DMLEDTANPGZD3LED24RANP, DMLEDTABZGZD3LED36RABZ, DMLEDTADGGZD3LED36RADG, DMLEDTAWIGZD3LED36RAWI, DMLEDTASBGZD3LED36RASB, DMLEDTAFBGZD3LED36RAFB, DMLEDTAWGGZD3LED36RAWG, DMLEDTAFWGZD3LED36RAFW, DMLEDTAALGZD3LED36RAAL, DMLEDTACUGZD3LED36RACU, DMLEDTAABGZD3LED36RAAB, DMLEDTAATGZD3LED36RAAT, DMLEDTANPGZD3LED36RANP, DMLEDTABZGZDC8RABZ, DMLEDTADGGZDC8RADG, DMLEDTAWIGZDC8RAWI, DMLEDTASBGZDC8RASB, DMLEDTAFBGZDC8RAFB, DMLEDTAWGGZDC8RAWG, DMLEDTAFWGZDC8RAFW, DMLEDTAALGZDC8RAAL, DMLEDTACUGZDC8RACU, DMLEDTAABGZDC8RAAB, DMLEDTAATGZDC8RAAT, DMLEDTANPGZDC8RANP, DMLEDTABZGZDC12RABZ, DMLEDTADGGZDC12RADG, DMLEDTAWIGZDC12RAWI, DMLEDTASBGZDC12RASB, DMLEDTAFBGZDC12RAFB, DMLEDTAWGGZDC12RAWG, DMLEDTAFWGZDC12RAFW, DMLEDTAALGZDC12RAAL, DMLEDTACUGZDC12RACU, DMLEDTAABGZDC12RAAB, DMLEDTAATGZDC12RAAT, DMLEDTANPGZDC12RANP, DMLEDTABZGZDC18RABZ, DMLEDTADGGZDC18RADG, DMLEDTAWIGZDC18RAWI, DMLEDTASBGZDC18RASB, DMLEDTAFBGZDC18RAFB, DMLEDTAWGGZDC18RAWG, DMLEDTAFWGZDC18RAFW, DMLEDTAALGZDC18RAAL, DMLEDTACUGZDC18RACU, DMLEDTAABGZDC18RAAB, DMLEDTAATGZDC18RAAT, DMLEDTANPGZDC18RANP, DMLEDTABZGZDC24RABZ, DMLEDTADGGZDC24RADG, DMLEDTAWIGZDC24RAWI, DMLEDTASBGZDC24RASB, DMLEDTAFBGZDC24RAFB, DMLEDTAWGGZDC24RAWG, DMLEDTAFWGZDC24RAFW, DMLEDTAALGZDC24RAAL, DMLEDTACUGZDC24RACU, DMLEDTAABGZDC24RAAB, DMLEDTAATGZDC24RAAT, DMLEDTANPGZDC24RANP, DMLEDTABZGZDC36RABZ, DMLEDTADGGZDC36RADG, DMLEDTAWIGZDC36RAWI, DMLEDTASBGZDC36RASB, DMLEDTAFBGZDC36RAFB, DMLEDTAWGGZDC36RAWG, DMLEDTAFWGZDC36RAFW, DMLEDTAALGZDC36RAAL, DMLEDTACUGZDC36RACU, DMLEDTAABGZDC36RAAB, DMLEDTAATGZDC36RAAT, DMLEDTANPGZDC36RANP”

Đèn LED lối đi DM

5 (100%) 1 voteThông số kỹ thuật

Số bóng LED 1LED 3LED 3LEDT ZDC
Quang thông tương đương bóng Halogen (Watt) 30 93 74 73
Điện áp (V) 10 – 15 10 – 15V 10 – 15 11 – 15
Công suất tiêu thụ (W) 2.0 4.2 4.2 6.0
Công suất nguồn cấp (VA) 2.4 4.5 4.5 7.2
Quang thông/W (lm/W) 18 22 21 23
CRI (Ra) 80 80 85
Thay đổi màu sắc Không Không Không
Tuổi thọ LED trung bình 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ

Đèn LED lối đi DM

5 (100%) 1 voteHình ảnh đèn sân vườn FX

Đèn LED lối đi DM

5 (100%) 1 voteDownload tài liệu

Brochure đèn LED lối đi DM: DM Brochure

Cấu tạo đèn LED lối đi DM: DM-Parts-List

Hướng dẫn cài đặt đèn LED lối đi DM: DM install

Đèn LED lối đi DM

5 (100%) 1 voteDownload bảng giá

Bảng giá: Đèn LED lối đi DM

Đèn LED lối đi DM

5 (100%) 1 vote
Phản hồi