Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn LED lối đi JS

Số bóng LED: 1 ; 3
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W

SKU: JSLEDTA-CU-G-1LED-8RA-CU Category: Tags: ,

Đèn LED lối đi JS

Thiết kế dành cho cảnh quan quy mô tầm trung, đèn JS hoàn toàn có khả năng chiếu sáng cho lối đi lớn hơn với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn. Với kỹ thuật chi tiết và thiết kế ấn tượng, JS trở thành một trong những sản phẩm đèn LED hiện đại nhất đáp ứng mọi yêu cầu thiết kế cảnh quan.

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED: 1 ; 3
Quang thông tương đương bóng Halogen: 10 ; 20 Watts
Tuổi thọ LED trung bình: 50,000 giờ
Điện áp: 10 – 15V AC/DC
Công suất nguồn cấp: 2.4 ; 4.5 VA
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 W
Quang thông/W: 19.4 ; 25 lm/w
Quang thông tối đa: 39 ; 103 lm
CRI (Ra): 86 ; 66.6

Bảo hành: 5 năm

“JSLEDTABZG1LED8RABZ, JSLEDTADGG1LED8RADG, JSLEDTAWIG1LED8RAWI, JSLEDTASBG1LED8RASB, JSLEDTAFBG1LED8RAFB, JSLEDTAWGG1LED8RAWG, JSLEDTAFWG1LED8RAFW, JSLEDTAALG1LED8RAAL, JSLEDTACUG1LED8RACU, JSLEDTAABG1LED8RAAB, JSLEDTAATG1LED8RAAT, JSLEDTANPG1LED8RANP, JSLEDTABZG1LED12RABZ, JSLEDTADGG1LED12RADG, JSLEDTAWIG1LED12RAWI, JSLEDTASBG1LED12RASB, JSLEDTAFBG1LED12RAFB, JSLEDTAWGG1LED12RAWG, JSLEDTAFWG1LED12RAFW, JSLEDTAALG1LED12RAAL, JSLEDTACUG1LED12RACU, JSLEDTAABG1LED12RAAB, JSLEDTAATG1LED12RAAT, JSLEDTANPG1LED12RANP, JSLEDTABZG1LED18RABZ, JSLEDTADGG1LED18RADG, JSLEDTAWIG1LED18RAWI, JSLEDTASBG1LED18RASB, JSLEDTAFBG1LED18RAFB, JSLEDTAWGG1LED18RAWG, JSLEDTAFWG1LED18RAFW, JSLEDTAALG1LED18RAAL, JSLEDTACUG1LED18RACU, JSLEDTAABG1LED18RAAB, JSLEDTAATG1LED18RAAT, JSLEDTANPG1LED18RANP, JSLEDTABZG1LED24RABZ, JSLEDTADGG1LED24RADG, JSLEDTAWIG1LED24RAWI, JSLEDTASBG1LED24RASB, JSLEDTAFBG1LED24RAFB, JSLEDTAWGG1LED24RAWG, JSLEDTAFWG1LED24RAFW, JSLEDTAALG1LED24RAAL, JSLEDTACUG1LED24RACU, JSLEDTAABG1LED24RAAB, JSLEDTAATG1LED24RAAT, JSLEDTANPG1LED24RANP, JSLEDTABZG1LED36RABZ, JSLEDTADGG1LED36RADG, JSLEDTAWIG1LED36RAWI, JSLEDTASBG1LED36RASB, JSLEDTAFBG1LED36RAFB, JSLEDTAWGG1LED36RAWG, JSLEDTAFWG1LED36RAFW, JSLEDTAALG1LED36RAAL, JSLEDTACUG1LED36RACU, JSLEDTAABG1LED36RAAB, JSLEDTAATG1LED36RAAT, JSLEDTANPG1LED36RANP, JSLEDTABZG3LED8RABZ, JSLEDTADGG3LED8RADG, JSLEDTAWIG3LED8RAWI, JSLEDTASBG3LED8RASB, JSLEDTAFBG3LED8RAFB, JSLEDTAWGG3LED8RAWG, JSLEDTAFWG3LED8RAFW, JSLEDTAALG3LED8RAAL, JSLEDTACUG3LED8RACU, JSLEDTAABG3LED8RAAB, JSLEDTAATG3LED8RAAT, JSLEDTANPG3LED8RANP, JSLEDTABZG3LED12RABZ, JSLEDTADGG3LED12RADG, JSLEDTAWIG3LED12RAWI, JSLEDTASBG3LED12RASB, JSLEDTAFBG3LED12RAFB, JSLEDTAWGG3LED12RAWG, JSLEDTAFWG3LED12RAFW, JSLEDTAALG3LED12RAAL, JSLEDTACUG3LED12RACU, JSLEDTAABG3LED12RAAB, JSLEDTAATG3LED12RAAT, JSLEDTANPG3LED12RANP, JSLEDTABZG3LED18RABZ, JSLEDTADGG3LED18RADG, JSLEDTAWIG3LED18RAWI, JSLEDTASBG3LED18RASB, JSLEDTAFBG3LED18RAFB, JSLEDTAWGG3LED18RAWG, JSLEDTAFWG3LED18RAFW, JSLEDTAALG3LED18RAAL, JSLEDTACUG3LED18RACU, JSLEDTAABG3LED18RAAB, JSLEDTAATG3LED18RAAT, JSLEDTANPG3LED18RANP, JSLEDTABZG3LED24RABZ, JSLEDTADGG3LED24RADG, JSLEDTAWIG3LED24RAWI, JSLEDTASBG3LED24RASB, JSLEDTAFBG3LED24RAFB, JSLEDTAWGG3LED24RAWG, JSLEDTAFWG3LED24RAFW, JSLEDTAALG3LED24RAAL, JSLEDTACUG3LED24RACU, JSLEDTAABG3LED24RAAB, JSLEDTAATG3LED24RAAT, JSLEDTANPG3LED24RANP, JSLEDTABZG3LED36RABZ, JSLEDTADGG3LED36RADG, JSLEDTAWIG3LED36RAWI, JSLEDTASBG3LED36RASB, JSLEDTAFBG3LED36RAFB, JSLEDTAWGG3LED36RAWG, JSLEDTAFWG3LED36RAFW, JSLEDTAALG3LED36RAAL, JSLEDTACUG3LED36RACU, JSLEDTAABG3LED36RAAB, JSLEDTAATG3LED36RAAT, JSLEDTANPG3LED36RANP, JSLEDTABZGZD1LED8RABZ, JSLEDTADGGZD1LED8RADG, JSLEDTAWIGZD1LED8RAWI, JSLEDTASBGZD1LED8RASB, JSLEDTAFBGZD1LED8RAFB, JSLEDTAWGGZD1LED8RAWG, JSLEDTAFWGZD1LED8RAFW, JSLEDTAALGZD1LED8RAAL, JSLEDTACUGZD1LED8RACU, JSLEDTAABGZD1LED8RAAB, JSLEDTAATGZD1LED8RAAT, JSLEDTANPGZD1LED8RANP, JSLEDTABZGZD1LED12RABZ, JSLEDTADGGZD1LED12RADG, JSLEDTAWIGZD1LED12RAWI, JSLEDTASBGZD1LED12RASB, JSLEDTAFBGZD1LED12RAFB, JSLEDTAWGGZD1LED12RAWG, JSLEDTAFWGZD1LED12RAFW, JSLEDTAALGZD1LED12RAAL, JSLEDTACUGZD1LED12RACU, JSLEDTAABGZD1LED12RAAB, JSLEDTAATGZD1LED12RAAT, JSLEDTANPGZD1LED12RANP, JSLEDTABZGZD1LED18RABZ, JSLEDTADGGZD1LED18RADG, JSLEDTAWIGZD1LED18RAWI, JSLEDTASBGZD1LED18RASB, JSLEDTAFBGZD1LED18RAFB, JSLEDTAWGGZD1LED18RAWG, JSLEDTAFWGZD1LED18RAFW, JSLEDTAALGZD1LED18RAAL, JSLEDTACUGZD1LED18RACU, JSLEDTAABGZD1LED18RAAB, JSLEDTAATGZD1LED18RAAT, JSLEDTANPGZD1LED18RANP, JSLEDTABZGZD1LED24RABZ, JSLEDTADGGZD1LED24RADG, JSLEDTAWIGZD1LED24RAWI, JSLEDTASBGZD1LED24RASB, JSLEDTAFBGZD1LED24RAFB, JSLEDTAWGGZD1LED24RAWG, JSLEDTAFWGZD1LED24RAFW, JSLEDTAALGZD1LED24RAAL, JSLEDTACUGZD1LED24RACU, JSLEDTAABGZD1LED24RAAB, JSLEDTAATGZD1LED24RAAT, JSLEDTANPGZD1LED24RANP, JSLEDTABZGZD1LED36RABZ, JSLEDTADGGZD1LED36RADG, JSLEDTAWIGZD1LED36RAWI, JSLEDTASBGZD1LED36RASB, JSLEDTAFBGZD1LED36RAFB, JSLEDTAWGGZD1LED36RAWG, JSLEDTAFWGZD1LED36RAFW, JSLEDTAALGZD1LED36RAAL, JSLEDTACUGZD1LED36RACU, JSLEDTAABGZD1LED36RAAB, JSLEDTAATGZD1LED36RAAT, JSLEDTANPGZD1LED36RANP, JSLEDTABZGZD3LED8RABZ, JSLEDTADGGZD3LED8RADG, JSLEDTAWIGZD3LED8RAWI, JSLEDTASBGZD3LED8RASB, JSLEDTAFBGZD3LED8RAFB, JSLEDTAWGGZD3LED8RAWG, JSLEDTAFWGZD3LED8RAFW, JSLEDTAALGZD3LED8RAAL, JSLEDTACUGZD3LED8RACU, JSLEDTAABGZD3LED8RAAB, JSLEDTAATGZD3LED8RAAT, JSLEDTANPGZD3LED8RANP, JSLEDTABZGZD3LED12RABZ, JSLEDTADGGZD3LED12RADG, JSLEDTAWIGZD3LED12RAWI, JSLEDTASBGZD3LED12RASB, JSLEDTAFBGZD3LED12RAFB, JSLEDTAWGGZD3LED12RAWG, JSLEDTAFWGZD3LED12RAFW, JSLEDTAALGZD3LED12RAAL, JSLEDTACUGZD3LED12RACU, JSLEDTAABGZD3LED12RAAB, JSLEDTAATGZD3LED12RAAT, JSLEDTANPGZD3LED12RANP, JSLEDTABZGZD3LED18RABZ, JSLEDTADGGZD3LED18RADG, JSLEDTAWIGZD3LED18RAWI, JSLEDTASBGZD3LED18RASB, JSLEDTAFBGZD3LED18RAFB, JSLEDTAWGGZD3LED18RAWG, JSLEDTAFWGZD3LED18RAFW, JSLEDTAALGZD3LED18RAAL, JSLEDTACUGZD3LED18RACU, JSLEDTAABGZD3LED18RAAB, JSLEDTAATGZD3LED18RAAT, JSLEDTANPGZD3LED18RANP, JSLEDTABZGZD3LED24RABZ, JSLEDTADGGZD3LED24RADG, JSLEDTAWIGZD3LED24RAWI, JSLEDTASBGZD3LED24RASB, JSLEDTAFBGZD3LED24RAFB, JSLEDTAWGGZD3LED24RAWG, JSLEDTAFWGZD3LED24RAFW, JSLEDTAALGZD3LED24RAAL, JSLEDTACUGZD3LED24RACU, JSLEDTAABGZD3LED24RAAB, JSLEDTAATGZD3LED24RAAT, JSLEDTANPGZD3LED24RANP, JSLEDTABZGZD3LED36RABZ, JSLEDTADGGZD3LED36RADG, JSLEDTAWIGZD3LED36RAWI, JSLEDTASBGZD3LED36RASB, JSLEDTAFBGZD3LED36RAFB, JSLEDTAWGGZD3LED36RAWG, JSLEDTAFWGZD3LED36RAFW, JSLEDTAALGZD3LED36RAAL, JSLEDTACUGZD3LED36RACU, JSLEDTAABGZD3LED36RAAB, JSLEDTAATGZD3LED36RAAT, JSLEDTANPGZD3LED36RANP, JSLEDTABZGZDC8RABZ, JSLEDTADGGZDC8RADG, JSLEDTAWIGZDC8RAWI, JSLEDTASBGZDC8RASB, JSLEDTAFBGZDC8RAFB, JSLEDTAWGGZDC8RAWG, JSLEDTAFWGZDC8RAFW, JSLEDTAALGZDC8RAAL, JSLEDTACUGZDC8RACU, JSLEDTAABGZDC8RAAB, JSLEDTAATGZDC8RAAT, JSLEDTANPGZDC8RANP, JSLEDTABZGZDC12RABZ, JSLEDTADGGZDC12RADG, JSLEDTAWIGZDC12RAWI, JSLEDTASBGZDC12RASB, JSLEDTAFBGZDC12RAFB, JSLEDTAWGGZDC12RAWG, JSLEDTAFWGZDC12RAFW, JSLEDTAALGZDC12RAAL, JSLEDTACUGZDC12RACU, JSLEDTAABGZDC12RAAB, JSLEDTAATGZDC12RAAT, JSLEDTANPGZDC12RANP, JSLEDTABZGZDC18RABZ, JSLEDTADGGZDC18RADG, JSLEDTAWIGZDC18RAWI, JSLEDTASBGZDC18RASB, JSLEDTAFBGZDC18RAFB, JSLEDTAWGGZDC18RAWG, JSLEDTAFWGZDC18RAFW, JSLEDTAALGZDC18RAAL, JSLEDTACUGZDC18RACU, JSLEDTAABGZDC18RAAB, JSLEDTAATGZDC18RAAT, JSLEDTANPGZDC18RANP, JSLEDTABZGZDC24RABZ, JSLEDTADGGZDC24RADG, JSLEDTAWIGZDC24RAWI, JSLEDTASBGZDC24RASB, JSLEDTAFBGZDC24RAFB, JSLEDTAWGGZDC24RAWG, JSLEDTAFWGZDC24RAFW, JSLEDTAALGZDC24RAAL, JSLEDTACUGZDC24RACU, JSLEDTAABGZDC24RAAB, JSLEDTAATGZDC24RAAT, JSLEDTANPGZDC24RANP, JSLEDTABZGZDC36RABZ, JSLEDTADGGZDC36RADG, JSLEDTAWIGZDC36RAWI, JSLEDTASBGZDC36RASB, JSLEDTAFBGZDC36RAFB, JSLEDTAWGGZDC36RAWG, JSLEDTAFWGZDC36RAFW, JSLEDTAALGZDC36RAAL, JSLEDTACUGZDC36RACU, JSLEDTAABGZDC36RAAB, JSLEDTAATGZDC36RAAT, JSLEDTANPGZDC36RANP”

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED 1LED 3LED 3LEDT ZDC
Quang thông tương đương bóng Halogen (Watt) 30 90 54 66
Điện áp (V) 10 – 15 10 – 15V 10 – 15 11 – 15
Công suất tiêu thụ (W) 2.0 4.2 4.2 6.0
Công suất nguồn cấp (VA) 2.4 4.5 4.5 7.2
Quang thông/W (lm/W) 16 22 16 20
CRI (Ra) 84 84 85
Thay đổi màu sắc Không Không Không
Tuổi thọ LED trung bình 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ

Hình ảnh đèn sân vườn FX

Download tài liệu

Brochure đèn LED lối đi JS: JS brochure

Cấu tạo đèn LED lối đi JS: JS-Parts-List

Hướng dẫn cài đặt đèn LED lối đi JS: JS installation


Phản hồi