Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn LED lối đi RW

Số bóng LED: 1 ; 3 (ZDC) ; 6 ; 9
Công suất: 2; 4.2 (9.1); 10.1;11.2 W

Đèn LED lối đi RW

Đèn RW được thiết kế phục vụ cho cảnh quan thương mại và dân cư. RW tạo độ sáng mềm mại trên tường với tia sáng nhẹ nhàng. Hoàn hảo trong việc nêu bật một cách tinh tế các yếu tố kiến trúc hoặc các chi tiết kết cấu cảnh quan. Làm bằng khung nhôm; phân khu hoạt động với bộ điều khiển Luxor.

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED: 1 ; 3 (ZDC) ; 6 ; 9
Quang thông tương đương bóng Halogen: 10 ; 20 ; 35 ; 50 Watts
Tuổi thọ LED trung bình: 50,000 giờ
Điện áp: 10 – 15V AC/DC
Công suất nguồn cấp: 2.4 ; 4.5 (11) ; 13.5 VA
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 (9.1) ; 10.1 ; 11.2 W
Quang thông/W: 49.92 ; 64.98 ; 51.23 ; 52.79 lm/w
Quang thông tối đa: 99.66 ; 264.66 ; 411.28 ; 583 lm
CRI (Ra): 82.8 ; 83 ; 82.9 ; 82.9

Bảo hành: 5 năm

“RW1LED8RBZ, RW1LED8RDG, RW1LED8RWI, RW1LED8RSB, RW1LED8RFB, RW1LED8RWG, RW1LED8RFW, RW1LED8RAL, RW1LED12RBZ, RW1LED12RDG, RW1LED12RWI, RW1LED12RSB, RW1LED12RFB, RW1LED12RWG, RW1LED12RFW, RW1LED12RAL, RW1LED18RBZ, RW1LED18RDG, RW1LED18RWI, RW1LED18RSB, RW1LED18RFB, RW1LED18RWG, RW1LED18RFW, RW1LED18RAL, RW1LED24RBZ, RW1LED24RDG, RW1LED24RWI, RW1LED24RSB, RW1LED24RFB, RW1LED24RWG, RW1LED24RFW, RW1LED24RAL, RW1LED30RBZ, RW1LED30RDG, RW1LED30RWI, RW1LED30RSB, RW1LED30RFB, RW1LED30RWG, RW1LED30RFW, RW1LED30RAL, RW1LED36RBZ, RW1LED36RDG, RW1LED36RWI, RW1LED36RSB, RW1LED36RFB, RW1LED36RWG, RW1LED36RFW, RW1LED36RAL, RW3LED8RBZ, RW3LED8RDG, RW3LED8RWI, RW3LED8RSB, RW3LED8RFB, RW3LED8RWG, RW3LED8RFW, RW3LED8RAL, RW3LED12RBZ, RW3LED12RDG, RW3LED12RWI, RW3LED12RSB, RW3LED12RFB, RW3LED12RWG, RW3LED12RFW, RW3LED12RAL, RW3LED18RBZ, RW3LED18RDG, RW3LED18RWI, RW3LED18RSB, RW3LED18RFB, RW3LED18RWG, RW3LED18RFW, RW3LED18RAL, RW3LED24RBZ, RW3LED24RDG, RW3LED24RWI, RW3LED24RSB, RW3LED24RFB, RW3LED24RWG, RW3LED24RFW, RW3LED24RAL, RW3LED30RBZ, RW3LED30RDG, RW3LED30RWI, RW3LED30RSB, RW3LED30RFB, RW3LED30RWG, RW3LED30RFW, RW3LED30RAL, RW3LED36RBZ, RW3LED36RDG, RW3LED36RWI, RW3LED36RSB, RW3LED36RFB, RW3LED36RWG, RW3LED36RFW, RW3LED36RAL, RW6LED8RBZ, RW6LED8RDG, RW6LED8RWI, RW6LED8RSB, RW6LED8RFB, RW6LED8RWG, RW6LED8RFW, RW6LED8RAL, RW6LED12RBZ, RW6LED12RDG, RW6LED12RWI, RW6LED12RSB, RW6LED12RFB, RW6LED12RWG, RW6LED12RFW, RW6LED12RAL, RW6LED18RBZ, RW6LED18RDG, RW6LED18RWI, RW6LED18RSB, RW6LED18RFB, RW6LED18RWG, RW6LED18RFW, RW6LED18RAL, RW6LED24RBZ, RW6LED24RDG, RW6LED24RWI, RW6LED24RSB, RW6LED24RFB, RW6LED24RWG, RW6LED24RFW, RW6LED24RAL, RW6LED30RBZ, RW6LED30RDG, RW6LED30RWI, RW6LED30RSB, RW6LED30RFB, RW6LED30RWG, RW6LED30RFW, RW6LED30RAL, RW6LED36RBZ, RW6LED36RDG, RW6LED36RWI, RW6LED36RSB, RW6LED36RFB, RW6LED36RWG, RW6LED36RFW, RW6LED36RAL, RW9LED8RBZ, RW9LED8RDG, RW9LED8RWI, RW9LED8RSB, RW9LED8RFB, RW9LED8RWG, RW9LED8RFW, RW9LED8RAL, RW9LED12RBZ, RW9LED12RDG, RW9LED12RWI, RW9LED12RSB, RW9LED12RFB, RW9LED12RWG, RW9LED12RFW, RW9LED12RAL, RW9LED18RBZ, RW9LED18RDG, RW9LED18RWI, RW9LED18RSB, RW9LED18RFB, RW9LED18RWG, RW9LED18RFW, RW9LED18RAL, RW9LED24RBZ, RW9LED24RDG, RW9LED24RWI, RW9LED24RSB, RW9LED24RFB, RW9LED24RWG, RW9LED24RFW, RW9LED24RAL, RW9LED30RBZ, RW9LED30RDG, RW9LED30RWI, RW9LED30RSB, RW9LED30RFB, RW9LED30RWG, RW9LED30RFW, RW9LED30RAL, RW9LED36RBZ, RW9LED36RDG, RW9LED36RWI, RW9LED36RSB, RW9LED36RFB, RW9LED36RWG, RW9LED36RFW, RW9LED36RAL, RWZD1LED8RBZ, RWZD1LED8RDG, RWZD1LED8RWI, RWZD1LED8RSB, RWZD1LED8RFB, RWZD1LED8RWG, RWZD1LED8RFW, RWZD1LED8RAL, RWZD1LED12RBZ, RWZD1LED12RDG, RWZD1LED12RWI, RWZD1LED12RSB, RWZD1LED12RFB, RWZD1LED12RWG, RWZD1LED12RFW, RWZD1LED12RAL, RWZD1LED18RBZ, RWZD1LED18RDG, RWZD1LED18RWI, RWZD1LED18RSB, RWZD1LED18RFB, RWZD1LED18RWG, RWZD1LED18RFW, RWZD1LED18RAL, RWZD1LED24RBZ, RWZD1LED24RDG, RWZD1LED24RWI, RWZD1LED24RSB, RWZD1LED24RFB, RWZD1LED24RWG, RWZD1LED24RFW, RWZD1LED24RAL, RWZD1LED30RBZ, RWZD1LED30RDG, RWZD1LED30RWI, RWZD1LED30RSB, RWZD1LED30RFB, RWZD1LED30RWG, RWZD1LED30RFW, RWZD1LED30RAL, RWZD1LED36RBZ, RWZD1LED36RDG, RWZD1LED36RWI, RWZD1LED36RSB, RWZD1LED36RFB, RWZD1LED36RWG, RWZD1LED36RFW, RWZD1LED36RAL, RWZD3LED8RBZ, RWZD3LED8RDG, RWZD3LED8RWI, RWZD3LED8RSB, RWZD3LED8RFB, RWZD3LED8RWG, RWZD3LED8RFW, RWZD3LED8RAL, RWZD3LED12RBZ, RWZD3LED12RDG, RWZD3LED12RWI, RWZD3LED12RSB, RWZD3LED12RFB, RWZD3LED12RWG, RWZD3LED12RFW, RWZD3LED12RAL, RWZD3LED18RBZ, RWZD3LED18RDG, RWZD3LED18RWI, RWZD3LED18RSB, RWZD3LED18RFB, RWZD3LED18RWG, RWZD3LED18RFW, RWZD3LED18RAL, RWZD3LED24RBZ, RWZD3LED24RDG, RWZD3LED24RWI, RWZD3LED24RSB, RWZD3LED24RFB, RWZD3LED24RWG, RWZD3LED24RFW, RWZD3LED24RAL, RWZD3LED30RBZ, RWZD3LED30RDG, RWZD3LED30RWI, RWZD3LED30RSB, RWZD3LED30RFB, RWZD3LED30RWG, RWZD3LED30RFW, RWZD3LED30RAL, RWZD3LED36RBZ, RWZD3LED36RDG, RWZD3LED36RWI, RWZD3LED36RSB, RWZD3LED36RFB, RWZD3LED36RWG, RWZD3LED36RFW, RWZD3LED36RAL, RWZD6LED8RBZ, RWZD6LED8RDG, RWZD6LED8RWI, RWZD6LED8RSB, RWZD6LED8RFB, RWZD6LED8RWG, RWZD6LED8RFW, RWZD6LED8RAL, RWZD6LED12RBZ, RWZD6LED12RDG, RWZD6LED12RWI, RWZD6LED12RSB, RWZD6LED12RFB, RWZD6LED12RWG, RWZD6LED12RFW, RWZD6LED12RAL, RWZD6LED18RBZ, RWZD6LED18RDG, RWZD6LED18RWI, RWZD6LED18RSB, RWZD6LED18RFB, RWZD6LED18RWG, RWZD6LED18RFW, RWZD6LED18RAL, RWZD6LED24RBZ, RWZD6LED24RDG, RWZD6LED24RWI, RWZD6LED24RSB, RWZD6LED24RFB, RWZD6LED24RWG, RWZD6LED24RFW, RWZD6LED24RAL, RWZD6LED30RBZ, RWZD6LED30RDG, RWZD6LED30RWI, RWZD6LED30RSB, RWZD6LED30RFB, RWZD6LED30RWG, RWZD6LED30RFW, RWZD6LED30RAL, RWZD6LED36RBZ, RWZD6LED36RDG, RWZD6LED36RWI, RWZD6LED36RSB, RWZD6LED36RFB, RWZD6LED36RWG, RWZD6LED36RFW, RWZD6LED36RAL, RWZD9LED8RBZ, RWZD9LED8RDG, RWZD9LED8RWI, RWZD9LED8RSB, RWZD9LED8RFB, RWZD9LED8RWG, RWZD9LED8RFW, RWZD9LED8RAL, RWZD9LED12RBZ, RWZD9LED12RDG, RWZD9LED12RWI, RWZD9LED12RSB, RWZD9LED12RFB, RWZD9LED12RWG, RWZD9LED12RFW, RWZD9LED12RAL, RWZD9LED18RBZ, RWZD9LED18RDG, RWZD9LED18RWI, RWZD9LED18RSB, RWZD9LED18RFB, RWZD9LED18RWG, RWZD9LED18RFW, RWZD9LED18RAL, RWZD9LED24RBZ, RWZD9LED24RDG, RWZD9LED24RWI, RWZD9LED24RSB, RWZD9LED24RFB, RWZD9LED24RWG, RWZD9LED24RFW, RWZD9LED24RAL, RWZD9LED30RBZ, RWZD9LED30RDG, RWZD9LED30RWI, RWZD9LED30RSB, RWZD9LED30RFB, RWZD9LED30RWG, RWZD9LED30RFW, RWZD9LED30RAL, RWZD9LED36RBZ, RWZD9LED36RDG, RWZD9LED36RWI, RWZD9LED36RSB, RWZD9LED36RFB, RWZD9LED36RWG, RWZD9LED36RFW, RWZD9LED36RAL, RWZDC8RBZ, RWZDC8RDG, RWZDC8RWI, RWZDC8RSB, RWZDC8RFB, RWZDC8RWG, RWZDC8RFW, RWZDC8RAL, RWZDC12RBZ, RWZDC12RDG, RWZDC12RWI, RWZDC12RSB, RWZDC12RFB, RWZDC12RWG, RWZDC12RFW, RWZDC12RAL, RWZDC18RBZ, RWZDC18RDG, RWZDC18RWI, RWZDC18RSB, RWZDC18RFB, RWZDC18RWG, RWZDC18RFW, RWZDC18RAL, RWZDC24RBZ, RWZDC24RDG, RWZDC24RWI, RWZDC24RSB, RWZDC24RFB, RWZDC24RWG, RWZDC24RFW, RWZDC24RAL, RWZDC30RBZ, RWZDC30RDG, RWZDC30RWI, RWZDC30RSB, RWZDC30RFB, RWZDC30RWG, RWZDC30RFW, RWZDC30RAL, RWZDC36RBZ, RWZDC36RDG, RWZDC36RWI, RWZDC36RSB, RWZDC36RFB, RWZDC36RWG, RWZDC36RFW, RWZDC36RAL”

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED 1 3 (ZDC) 6 9
Quang thông tương đương bóng Halogen (Watt) 10 20 35 50
Tuổi thọ LED trung bình (giờ) 50,000 50,000 50,000 50,000
Điện áp (V) 10 – 15 10 – 15
(10 – 15)
10 – 15 10 – 15
Công suất nguồn cấp (VA) 2.4 4.5 (11) 13.5 13.5
Công suất tiêu thụ (W) 2.0 4.2 (9.1) 10.1 11.2
ĐÈN LỐI ĐI
Quang thông/W (lm/W) 49.92 64.98 51.23 52.79
Quang thông tối đa (lm) 99.66 264.66 411.28 583
CRI (Ra) 82.8 83 82.9 82.9
ĐÈN CHIẾU LÊN
Quang thông/W (lm/W) 51.32 64.35 57.28 54.1
Quang thông tối đa (lm) 102.02 268.02 459.7 551.5
CRI (Ra) 82.7 83.2 83 82.6
CCT
Amber Filter 2700K 2700K
(ZDC: N/A)
2700K 2700K
Green Filter 4500K 4500K
(ZDC: N/A)
4500K 4500K
Blue Filter 5200K 5200K
(ZDC: N/A)
5200K 5200K

 

Hình ảnh đèn sân vườn FX

Download tài liệu

Brochure đèn LED lối đi RW: RW brochure

Cấu tạo đèn LED lối đi RW: RW-Parts-List

Hướng dẫn cài đặt đèn LED lối đi RW: RW-Installation-Guide


Phản hồi