Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn LED âm đất FC

Số bóng LED: 1 ; 3 (ZDC) ; 6 ; 9
Công suất: 2 ; 4.2 (9.1) ; 10.1 ; 11.2 W

Đèn LED âm đất FC 

Đèn FC là sự kết hợp hoàn hảo của sự tiện lợi, phong cách, và hiệu quả, phù hợp cho bất kỳ ứng dụng đèn LED nào. Ở FC, việc lắp đặt ống bọc ngoài cho phép tháo lắp và điều chỉnh dễ dàng, đặc biệt là với kết cấu bê tông. FC có 3 lựa chọn bề mặt, và có khả năng lên đến 9 LED. Đối với các hệ thống điều khiển Luxor, FC tương thích với Công nghệ ZD.

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED: 1 ; 3 (ZDC) ; 6 ; 9
Quang thông tương đương bóng Halogen: 10 ; 20 ; 35 ; 50 Watts
Tuổi thọ LED trung bình: 50,000 giờ
Điện áp: 10 – 15V AC/DC
Công suất nguồn cấp: 2.4 ; 4.5 (11) ; 13.5 VA
Công suất tiêu thụ: 2 ; 4.2 (9.1) ; 10.1 ; 11.2 W
Quang thông/W: 40.2 ; 47.3 ; 36.9 ; 45.5 lm/w
Quang thông tối đa: 78.7 ; 185.1 ; 333.8 ; 418.9 lm
CRI (Ra): 78.8 ; 81 ; 78.9 ; 79.7

Bảo hành: 5 năm
FC1LEDRGBZ, FC1LEDRGDG, FC1LEDRGWI, FC1LEDRGFB, FC1LEDRGSB, FC1LEDRGWG, FC1LEDRGFW, FC1LEDRGAL, FC1LEDRGBS, FC1LEDRGAB, FC1LEDRGAT, FC1LEDRGNP, FC1LEDLVBZ, FC1LEDLVDG, FC1LEDLVWI, FC1LEDLVFB, FC1LEDLVSB, FC1LEDLVWG, FC1LEDLVFW, FC1LEDLVAL, FC1LEDLVBS, FC1LEDLVAB, FC1LEDLVAT, FC1LEDLVNP, FC1LEDCWBZ, FC1LEDCWDG, FC1LEDCWWI, FC1LEDCWFB, FC1LEDCWSB, FC1LEDCWWG, FC1LEDCWFW, FC1LEDCWAL, FC1LEDCWBS, FC1LEDCWAB, FC1LEDCWAT, FC1LEDCWNP, FC1LEDGW-90BZ, FC1LEDGW-90DG, FC1LEDGW-90WI, FC1LEDGW-90FB, FC1LEDGW-90SB, FC1LEDGW-90WG, FC1LEDGW-90FW, FC1LEDGW-90AL, FC1LEDGW-90BS, FC1LEDGW-90AB, FC1LEDGW-90AT, FC1LEDGW-90NP, FC1LEDGW-180BZ, FC1LEDGW-180DG, FC1LEDGW-180WI, FC1LEDGW-180FB, FC1LEDGW-180SB, FC1LEDGW-180WG, FC1LEDGW-180FW, FC1LEDGW-180AL, FC1LEDGW-180BS, FC1LEDGW-180AB, FC1LEDGW-180AT, FC1LEDGW-180NP, FC1LEDGW-270BZ, FC1LEDGW-270DG, FC1LEDGW-270WI, FC1LEDGW-270FB, FC1LEDGW-270SB, FC1LEDGW-270WG, FC1LEDGW-270FW, FC1LEDGW-270AL, FC1LEDGW-270BS, FC1LEDGW-270AB, FC1LEDGW-270AT, FC1LEDGW-270NP, FC1LEDGW-360BZ, FC1LEDGW-360DG, FC1LEDGW-360WI, FC1LEDGW-360FB, FC1LEDGW-360SB, FC1LEDGW-360WG, FC1LEDGW-360FW, FC1LEDGW-360AL, FC1LEDGW-360BS, FC1LEDGW-360AB, FC1LEDGW-360AT, FC1LEDGW-360NP, FC3LEDRGBZ, FC3LEDRGDG, FC3LEDRGWI, FC3LEDRGFB, FC3LEDRGSB, FC3LEDRGWG, FC3LEDRGFW, FC3LEDRGAL, FC3LEDRGBS, FC3LEDRGAB, FC3LEDRGAT, FC3LEDRGNP, FC3LEDLVBZ, FC3LEDLVDG, FC3LEDLVWI, FC3LEDLVFB, FC3LEDLVSB, FC3LEDLVWG, FC3LEDLVFW, FC3LEDLVAL, FC3LEDLVBS, FC3LEDLVAB, FC3LEDLVAT, FC3LEDLVNP, FC3LEDCWBZ, FC3LEDCWDG, FC3LEDCWWI, FC3LEDCWFB, FC3LEDCWSB, FC3LEDCWWG, FC3LEDCWFW, FC3LEDCWAL, FC3LEDCWBS, FC3LEDCWAB, FC3LEDCWAT, FC3LEDCWNP, FC3LEDGW-90BZ, FC3LEDGW-90DG, FC3LEDGW-90WI, FC3LEDGW-90FB, FC3LEDGW-90SB, FC3LEDGW-90WG, FC3LEDGW-90FW, FC3LEDGW-90AL, FC3LEDGW-90BS, FC3LEDGW-90AB, FC3LEDGW-90AT, FC3LEDGW-90NP, FC3LEDGW-180BZ, FC3LEDGW-180DG, FC3LEDGW-180WI, FC3LEDGW-180FB, FC3LEDGW-180SB, FC3LEDGW-180WG, FC3LEDGW-180FW, FC3LEDGW-180AL, FC3LEDGW-180BS, FC3LEDGW-180AB, FC3LEDGW-180AT, FC3LEDGW-180NP, FC3LEDGW-270BZ, FC3LEDGW-270DG, FC3LEDGW-270WI, FC3LEDGW-270FB, FC3LEDGW-270SB, FC3LEDGW-270WG, FC3LEDGW-270FW, FC3LEDGW-270AL, FC3LEDGW-270BS, FC3LEDGW-270AB, FC3LEDGW-270AT, FC3LEDGW-270NP, FC3LEDGW-360BZ, FC3LEDGW-360DG, FC3LEDGW-360WI, FC3LEDGW-360FB, FC3LEDGW-360SB, FC3LEDGW-360WG, FC3LEDGW-360FW, FC3LEDGW-360AL, FC3LEDGW-360BS, FC3LEDGW-360AB, FC3LEDGW-360AT, FC3LEDGW-360NP, FC6LEDRGBZ, FC6LEDRGDG, FC6LEDRGWI, FC6LEDRGFB, FC6LEDRGSB, FC6LEDRGWG, FC6LEDRGFW, FC6LEDRGAL, FC6LEDRGBS, FC6LEDRGAB, FC6LEDRGAT, FC6LEDRGNP, FC6LEDLVBZ, FC6LEDLVDG, FC6LEDLVWI, FC6LEDLVFB, FC6LEDLVSB, FC6LEDLVWG, FC6LEDLVFW, FC6LEDLVAL, FC6LEDLVBS, FC6LEDLVAB, FC6LEDLVAT, FC6LEDLVNP, FC6LEDCWBZ, FC6LEDCWDG, FC6LEDCWWI, FC6LEDCWFB, FC6LEDCWSB, FC6LEDCWWG, FC6LEDCWFW, FC6LEDCWAL, FC6LEDCWBS, FC6LEDCWAB, FC6LEDCWAT, FC6LEDCWNP, FC6LEDGW-90BZ, FC6LEDGW-90DG, FC6LEDGW-90WI, FC6LEDGW-90FB, FC6LEDGW-90SB, FC6LEDGW-90WG, FC6LEDGW-90FW, FC6LEDGW-90AL, FC6LEDGW-90BS, FC6LEDGW-90AB, FC6LEDGW-90AT, FC6LEDGW-90NP, FC6LEDGW-180BZ, FC6LEDGW-180DG, FC6LEDGW-180WI, FC6LEDGW-180FB, FC6LEDGW-180SB, FC6LEDGW-180WG, FC6LEDGW-180FW, FC6LEDGW-180AL, FC6LEDGW-180BS, FC6LEDGW-180AB, FC6LEDGW-180AT, FC6LEDGW-180NP, FC6LEDGW-270BZ, FC6LEDGW-270DG, FC6LEDGW-270WI, FC6LEDGW-270FB, FC6LEDGW-270SB, FC6LEDGW-270WG, FC6LEDGW-270FW, FC6LEDGW-270AL, FC6LEDGW-270BS, FC6LEDGW-270AB, FC6LEDGW-270AT, FC6LEDGW-270NP, FC6LEDGW-360BZ, FC6LEDGW-360DG, FC6LEDGW-360WI, FC6LEDGW-360FB, FC6LEDGW-360SB, FC6LEDGW-360WG, FC6LEDGW-360FW, FC6LEDGW-360AL, FC6LEDGW-360BS, FC6LEDGW-360AB, FC6LEDGW-360AT, FC6LEDGW-360NP, FC9LEDRGBZ, FC9LEDRGDG, FC9LEDRGWI, FC9LEDRGFB, FC9LEDRGSB, FC9LEDRGWG, FC9LEDRGFW, FC9LEDRGAL, FC9LEDRGBS, FC9LEDRGAB, FC9LEDRGAT, FC9LEDRGNP, FC9LEDLVBZ, FC9LEDLVDG, FC9LEDLVWI, FC9LEDLVFB, FC9LEDLVSB, FC9LEDLVWG, Đèn FC là sự kết hợp hoàn hảo của sự tiện lợi, phong cách, và hiệu quả. FC phù hợp cho bất kỳ ứng dụng đèn LED nào, FC9LEDLVFW, FC9LEDLVAL, FC9LEDLVBS, FC9LEDLVAB, FC9LEDLVAT, FC9LEDLVNP, FC9LEDCWBZ, FC9LEDCWDG, FC9LEDCWWI, FC9LEDCWFB, FC9LEDCWSB, FC9LEDCWWG, FC9LEDCWFW, FC9LEDCWAL, FC9LEDCWBS, FC9LEDCWAB, FC9LEDCWAT, FC9LEDCWNP, FC9LEDGW-90BZ, FC9LEDGW-90DG, FC9LEDGW-90WI, FC9LEDGW-90FB, FC9LEDGW-90SB, FC9LEDGW-90WG, FC9LEDGW-90FW, FC9LEDGW-90AL, FC9LEDGW-90BS, FC9LEDGW-90AB, FC9LEDGW-90AT, FC9LEDGW-90NP, FC9LEDGW-180BZ, FC9LEDGW-180DG, FC9LEDGW-180WI, FC9LEDGW-180FB, FC9LEDGW-180SB, FC9LEDGW-180WG, FC9LEDGW-180FW, FC9LEDGW-180AL, FC9LEDGW-180BS, FC9LEDGW-180AB, FC9LEDGW-180AT, FC9LEDGW-180NP, FC9LEDGW-270BZ, FC9LEDGW-270DG, FC9LEDGW-270WI, FC9LEDGW-270FB, FC9LEDGW-270SB, FC9LEDGW-270WG, FC9LEDGW-270FW, FC9LEDGW-270AL, FC9LEDGW-270BS, FC9LEDGW-270AB, FC9LEDGW-270AT, FC9LEDGW-270NP, FC9LEDGW-360BZ, FC9LEDGW-360DG, FC9LEDGW-360WI, FC9LEDGW-360FB, FC9LEDGW-360SB, FC9LEDGW-360WG, FC9LEDGW-360FW, FC9LEDGW-360AL, FC9LEDGW-360BS, FC9LEDGW-360AB, FC9LEDGW-360AT, FC9LEDGW-360NP, FCZD1LEDRGBZ, FCZD1LEDRGDG, FCZD1LEDRGWI, FCZD1LEDRGFB, FCZD1LEDRGSB, FCZD1LEDRGWG, FCZD1LEDRGFW, FCZD1LEDRGAL, FCZD1LEDRGBS, FCZD1LEDRGAB, FCZD1LEDRGAT, FCZD1LEDRGNP, FCZD1LEDLVBZ, FCZD1LEDLVDG, FCZD1LEDLVWI, FCZD1LEDLVFB, FCZD1LEDLVSB, FCZD1LEDLVWG, FCZD1LEDLVFW, FCZD1LEDLVAL, FCZD1LEDLVBS, FCZD1LEDLVAB, FCZD1LEDLVAT, FCZD1LEDLVNP, FCZD1LEDCWBZ, FCZD1LEDCWDG, FCZD1LEDCWWI, FCZD1LEDCWFB, FCZD1LEDCWSB, FCZD1LEDCWWG, FCZD1LEDCWFW, FCZD1LEDCWAL, FCZD1LEDCWBS, FCZD1LEDCWAB, FCZD1LEDCWAT, FCZD1LEDCWNP, FCZD1LEDGW-90BZ, FCZD1LEDGW-90DG, FCZD1LEDGW-90WI, FCZD1LEDGW-90FB, FCZD1LEDGW-90SB, FCZD1LEDGW-90WG, FCZD1LEDGW-90FW, FCZD1LEDGW-90AL, FCZD1LEDGW-90BS, FCZD1LEDGW-90AB, FCZD1LEDGW-90AT, FCZD1LEDGW-90NP, FCZD1LEDGW-180BZ, FCZD1LEDGW-180DG, FCZD1LEDGW-180WI, FCZD1LEDGW-180FB, FCZD1LEDGW-180SB, FCZD1LEDGW-180WG, FCZD1LEDGW-180FW, FCZD1LEDGW-180AL, FCZD1LEDGW-180BS, FCZD1LEDGW-180AB, FCZD1LEDGW-180AT, FCZD1LEDGW-180NP, FCZD1LEDGW-270BZ, FCZD1LEDGW-270DG, FCZD1LEDGW-270WI, FCZD1LEDGW-270FB, FCZD1LEDGW-270SB, FCZD1LEDGW-270WG, FCZD1LEDGW-270FW, FCZD1LEDGW-270AL, FCZD1LEDGW-270BS, FCZD1LEDGW-270AB, FCZD1LEDGW-270AT, FCZD1LEDGW-270NP, FCZD1LEDGW-360BZ, FCZD1LEDGW-360DG, FCZD1LEDGW-360WI, FCZD1LEDGW-360FB, FCZD1LEDGW-360SB, FCZD1LEDGW-360WG, FCZD1LEDGW-360FW, FCZD1LEDGW-360AL, FCZD1LEDGW-360BS, FCZD1LEDGW-360AB, FCZD1LEDGW-360AT, FCZD1LEDGW-360NP, FCZD3LEDRGBZ, FCZD3LEDRGDG, FCZD3LEDRGWI, FCZD3LEDRGFB, FCZD3LEDRGSB, FCZD3LEDRGWG, FCZD3LEDRGFW, FCZD3LEDRGAL, FCZD3LEDRGBS, FCZD3LEDRGAB, FCZD3LEDRGAT, FCZD3LEDRGNP, FCZD3LEDLVBZ, FCZD3LEDLVDG, FCZD3LEDLVWI, FCZD3LEDLVFB, FCZD3LEDLVSB, FCZD3LEDLVWG, FCZD3LEDLVFW, FCZD3LEDLVAL, FCZD3LEDLVBS, FCZD3LEDLVAB, FCZD3LEDLVAT, FCZD3LEDLVNP, FCZD3LEDCWBZ, FCZD3LEDCWDG, FCZD3LEDCWWI, FCZD3LEDCWFB, FCZD3LEDCWSB, FCZD3LEDCWWG, FCZD3LEDCWFW, FCZD3LEDCWAL, FCZD3LEDCWBS, FCZD3LEDCWAB, FCZD3LEDCWAT, FCZD3LEDCWNP, FCZD3LEDGW-90BZ, FCZD3LEDGW-90DG, FCZD3LEDGW-90WI, FCZD3LEDGW-90FB, FCZD3LEDGW-90SB, FCZD3LEDGW-90WG, FCZD3LEDGW-90FW, FCZD3LEDGW-90AL, FCZD3LEDGW-90BS, FCZD3LEDGW-90AB, FCZD3LEDGW-90AT, FCZD3LEDGW-90NP, FCZD3LEDGW-180BZ, FCZD3LEDGW-180DG, FCZD3LEDGW-180WI, FCZD3LEDGW-180FB, FCZD3LEDGW-180SB, FCZD3LEDGW-180WG, FCZD3LEDGW-180FW, FCZD3LEDGW-180AL, FCZD3LEDGW-180BS, FCZD3LEDGW-180AB, FCZD3LEDGW-180AT, FCZD3LEDGW-180NP, FCZD3LEDGW-270BZ, FCZD3LEDGW-270DG, FCZD3LEDGW-270WI, FCZD3LEDGW-270FB, FCZD3LEDGW-270SB, FCZD3LEDGW-270WG, FCZD3LEDGW-270FW, FCZD3LEDGW-270AL, FCZD3LEDGW-270BS, FCZD3LEDGW-270AB, FCZD3LEDGW-270AT, FCZD3LEDGW-270NP, FCZD3LEDGW-360BZ, FCZD3LEDGW-360DG, FCZD3LEDGW-360WI, FCZD3LEDGW-360FB, FCZD3LEDGW-360SB, FCZD3LEDGW-360WG, FCZD3LEDGW-360FW, FCZD3LEDGW-360AL, FCZD3LEDGW-360BS, FCZD3LEDGW-360AB, FCZD3LEDGW-360AT, FCZD3LEDGW-360NP, FCZD6LEDRGBZ, FCZD6LEDRGDG, FCZD6LEDRGWI, FCZD6LEDRGFB, FCZD6LEDRGSB, FCZD6LEDRGWG, FCZD6LEDRGFW, FCZD6LEDRGAL, FCZD6LEDRGBS, FCZD6LEDRGAB, FCZD6LEDRGAT, FCZD6LEDRGNP, FCZD6LEDLVBZ, FCZD6LEDLVDG, FCZD6LEDLVWI, FCZD6LEDLVFB, FCZD6LEDLVSB, FCZD6LEDLVWG, FCZD6LEDLVFW, FCZD6LEDLVAL, FCZD6LEDLVBS, FCZD6LEDLVAB, FCZD6LEDLVAT, FCZD6LEDLVNP, FCZD6LEDCWBZ, FCZD6LEDCWDG, FCZD6LEDCWWI, FCZD6LEDCWFB, FCZD6LEDCWSB, FCZD6LEDCWWG, FCZD6LEDCWFW, FCZD6LEDCWAL, FCZD6LEDCWBS, FCZD6LEDCWAB, FCZD6LEDCWAT, FCZD6LEDCWNP, FCZD6LEDGW-90BZ, FCZD6LEDGW-90DG, FCZD6LEDGW-90WI, FCZD6LEDGW-90FB, FCZD6LEDGW-90SB, FCZD6LEDGW-90WG, FCZD6LEDGW-90FW, FCZD6LEDGW-90AL, FCZD6LEDGW-90BS, FCZD6LEDGW-90AB, FCZD6LEDGW-90AT, FCZD6LEDGW-90NP, FCZD6LEDGW-180BZ, FCZD6LEDGW-180DG, FCZD6LEDGW-180WI, FCZD6LEDGW-180FB, FCZD6LEDGW-180SB, FCZD6LEDGW-180WG, FCZD6LEDGW-180FW, FCZD6LEDGW-180AL, FCZD6LEDGW-180BS, FCZD6LEDGW-180AB, FCZD6LEDGW-180AT, FCZD6LEDGW-180NP, FCZD6LEDGW-270BZ, FCZD6LEDGW-270DG, FCZD6LEDGW-270WI, FCZD6LEDGW-270FB, FCZD6LEDGW-270SB, FCZD6LEDGW-270WG, FCZD6LEDGW-270FW, FCZD6LEDGW-270AL, FCZD6LEDGW-270BS, FCZD6LEDGW-270AB, FCZD6LEDGW-270AT, FCZD6LEDGW-270NP, FCZD6LEDGW-360BZ, FCZD6LEDGW-360DG, FCZD6LEDGW-360WI, FCZD6LEDGW-360FB, FCZD6LEDGW-360SB, FCZD6LEDGW-360WG, FCZD6LEDGW-360FW, FCZD6LEDGW-360AL, FCZD6LEDGW-360BS, FCZD6LEDGW-360AB, FCZD6LEDGW-360AT, FCZD6LEDGW-360NP, FCZD9LEDRGBZ, FCZD9LEDRGDG, FCZD9LEDRGWI, FCZD9LEDRGFB, FCZD9LEDRGSB, FCZD9LEDRGWG, FCZD9LEDRGFW, FCZD9LEDRGAL, FCZD9LEDRGBS, FCZD9LEDRGAB, FCZD9LEDRGAT, FCZD9LEDRGNP, FCZD9LEDLVBZ, FCZD9LEDLVDG, FCZD9LEDLVWI, FCZD9LEDLVFB, FCZD9LEDLVSB, FCZD9LEDLVWG, FCZD9LEDLVFW, FCZD9LEDLVAL, FCZD9LEDLVBS, FCZD9LEDLVAB, FCZD9LEDLVAT, FCZD9LEDLVNP, FCZD9LEDCWBZ, FCZD9LEDCWDG, FCZD9LEDCWWI, FCZD9LEDCWFB, FCZD9LEDCWSB, FCZD9LEDCWWG, FCZD9LEDCWFW, FCZD9LEDCWAL, FCZD9LEDCWBS, FCZD9LEDCWAB, FCZD9LEDCWAT, FCZD9LEDCWNP, FCZD9LEDGW-90BZ, FCZD9LEDGW-90DG, FCZD9LEDGW-90WI, FCZD9LEDGW-90FB, FCZD9LEDGW-90SB, FCZD9LEDGW-90WG, FCZD9LEDGW-90FW, FCZD9LEDGW-90AL, FCZD9LEDGW-90BS, FCZD9LEDGW-90AB, FCZD9LEDGW-90AT, FCZD9LEDGW-90NP, FCZD9LEDGW-180BZ, FCZD9LEDGW-180DG, FCZD9LEDGW-180WI, FCZD9LEDGW-180FB, FCZD9LEDGW-180SB, FCZD9LEDGW-180WG, FCZD9LEDGW-180FW, FCZD9LEDGW-180AL, FCZD9LEDGW-180BS, FCZD9LEDGW-180AB, FCZD9LEDGW-180AT, FCZD9LEDGW-180NP, FCZD9LEDGW-270BZ, FCZD9LEDGW-270DG, FCZD9LEDGW-270WI, FCZD9LEDGW-270FB, FCZD9LEDGW-270SB, FCZD9LEDGW-270WG, FCZD9LEDGW-270FW, FCZD9LEDGW-270AL, FCZD9LEDGW-270BS, FCZD9LEDGW-270AB, FCZD9LEDGW-270AT, FCZD9LEDGW-270NP, FCZD9LEDGW-360BZ, FCZD9LEDGW-360DG, FCZD9LEDGW-360WI, FCZD9LEDGW-360FB, FCZD9LEDGW-360SB, FCZD9LEDGW-360WG, FCZD9LEDGW-360FW, FCZD9LEDGW-360AL, FCZD9LEDGW-360BS, FCZD9LEDGW-360AB, FCZD9LEDGW-360AT, FCZD9LEDGW-360NP, FCZDCRGBZ, FCZDCRGDG, FCZDCRGWI, FCZDCRGFB, FCZDCRGSB, FCZDCRGWG, FCZDCRGFW, FCZDCRGAL, FCZDCRGBS, FCZDCRGAB, FCZDCRGAT, FCZDCRGNP, FCZDCLVBZ, FCZDCLVDG, FCZDCLVWI, FCZDCLVFB, FCZDCLVSB, FCZDCLVWG, FCZDCLVFW, FCZDCLVAL, FCZDCLVBS, FCZDCLVAB, FCZDCLVAT, FCZDCLVNP, FCZDCCWBZ, FCZDCCWDG, FCZDCCWWI, FCZDCCWFB, FCZDCCWSB, FCZDCCWWG, FCZDCCWFW, FCZDCCWAL, FCZDCCWBS, FCZDCCWAB, FCZDCCWAT, FCZDCCWNP, FCZDCGW-90BZ, FCZDCGW-90DG, FCZDCGW-90WI, FCZDCGW-90FB, FCZDCGW-90SB, FCZDCGW-90WG, FCZDCGW-90FW, FCZDCGW-90AL, FCZDCGW-90BS, FCZDCGW-90AB, FCZDCGW-90AT, FCZDCGW-90NP, FCZDCGW-180BZ, FCZDCGW-180DG, FCZDCGW-180WI, FCZDCGW-180FB, FCZDCGW-180SB, FCZDCGW-180WG, FCZDCGW-180FW, FCZDCGW-180AL, FCZDCGW-180BS, FCZDCGW-180AB, FCZDCGW-180AT, FCZDCGW-180NP, FCZDCGW-270BZ, FCZDCGW-270DG, FCZDCGW-270WI, FCZDCGW-270FB, FCZDCGW-270SB, FCZDCGW-270WG, FCZDCGW-270FW, FCZDCGW-270AL, FCZDCGW-270BS, FCZDCGW-270AB, FCZDCGW-270AT, FCZDCGW-270NP, FCZDCGW-360BZ, FCZDCGW-360DG, FCZDCGW-360WI, FCZDCGW-360FB, FCZDCGW-360SB, FCZDCGW-360WG, FCZDCGW-360FW, FCZDCGW-360AL, FCZDCGW-360BS, FCZDCGW-360AB, FCZDCGW-360AT, FCZDCGW-360NP

Thông số kỹ thuật

Số bóng LED 1LED 3LED 3LEDT 6LED 9LED ZDC
Tuổi thọ LED trung bình 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ 50,000 giờ
Điện áp 10 to 15V 10 to 15V 10 to 15V 10 to 15V 10 to 15V 11 to 15V
Công suất tiêu thụ (W) 2.0 4.2 4.2 10.1 11.2 9.1
Công suất nguồn cấp (VA) 2.4 4.5 4.5 13.5 13.5 11
Quang thông/W (lm/W) 40 47 41 67 46 41
CRI 79 81 79 80 83

Hình ảnh đèn sân vườn FX

Download tài liệu

Catalog đèn LED âm đất FC: FC Catalog

Brochure đèn LED âm đất FC: FC Brochure

Cấu tạo đèn LED âm đất FC: FC Parts List

Hướng dẫn lắp đặt đèn LED âm đất FC: FC Install


Phản hồi