Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn lối đi SP

Bóng: LED 20W hoặc 10W-20W G4 Xenon
Điện áp: 10-15V AC

Đèn lối đi SP

Hơn một thập kỷ trước, FX đã phát minh ra sản phẩm đèn lối đi bằng chất liệu đồng và đồng thau đặt tên sản phẩm đó là SP. Ngày nay, SP được xem là đèn tiêu chuẩn của ngành và đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng. Đèn chiếu sáng lối đi SP là một sự kết hợp đã được kiểm chứng và mang một vẻ đẹp tiềm ẩn nên SP xứng đáng là sự lựa chọn tối ưu cho khu vườn của bạn.

Bảo hành: 5 năm
SPLED20W8RBZ, SPLED20W8RDG, SPLED20W8RWI, SPLED20W8RFB, SPLED20W8RSB, SPLED20W8RWG, SPLED20W8RFW, SPLED20W8RAL, SPLED20W8RCU, SPLED20W8RAB, SPLED20W8RAT, SPLED20W8RNP, SPLED20W12RBZ, SPLED20W12RDG, SPLED20W12RWI, SPLED20W12RFB, SPLED20W12RSB, SPLED20W12RWG, SPLED20W12RFW, SPLED20W12RAL, SPLED20W12RCU, SPLED20W12RAB, SPLED20W12RAT, SPLED20W12RNP, SPLED20W18RBZ, SPLED20W18RDG, SPLED20W18RWI, SPLED20W18RFB, SPLED20W18RSB, SPLED20W18RWG, SPLED20W18RFW, SPLED20W18RAL, SPLED20W18RCU, SPLED20W18RAB, SPLED20W18RAT, SPLED20W18RNP, SPLED20W24RBZ, SPLED20W24RDG, SPLED20W24RWI, SPLED20W24RFB, SPLED20W24RSB, SPLED20W24RWG, SPLED20W24RFW, SPLED20W24RAL, SPLED20W24RCU, SPLED20W24RAB, SPLED20W24RAT, SPLED20W24RNP, SPLED20W36RBZ, SPLED20W36RDG, SPLED20W36RWI, SPLED20W36RFB, SPLED20W36RSB, SPLED20W36RWG, SPLED20W36RFW, SPLED20W36RAL, SPLED20W36RCU, SPLED20W36RAB, SPLED20W36RAT, SPLED20W36RNP, SPNL8RBZ, SPNL8RDG, SPNL8RWI, SPNL8RFB, SPNL8RSB, SPNL8RWG, SPNL8RFW, SPNL8RAL, SPNL8RCU, SPNL8RAB, SPNL8RAT, SPNL8RNP, SPNL12RBZ, SPNL12RDG, SPNL12RWI, SPNL12RFB, SPNL12RSB, SPNL12RWG, SPNL12RFW, SPNL12RAL, SPNL12RCU, SPNL12RAB, SPNL12RAT, SPNL12RNP, SPNL18RBZ, SPNL18RDG, SPNL18RWI, SPNL18RFB, SPNL18RSB, SPNL18RWG, SPNL18RFW, SPNL18RAL, SPNL18RCU, SPNL18RAB, SPNL18RAT, SPNL18RNP, SPNL24RBZ, SPNL24RDG, SPNL24RWI, SPNL24RFB, SPNL24RSB, SPNL24RWG, SPNL24RFW, SPNL24RAL, SPNL24RCU, SPNL24RAB, SPNL24RAT, SPNL24RNP, SPNL36RBZ, SPNL36RDG, SPNL36RWI, SPNL36RFB, SPNL36RSB, SPNL36RWG, SPNL36RFW, SPNL36RAL, SPNL36RCU, SPNL36RAB, SPNL36RAT, SPNL36RNP, SP108RBZ, SP108RDG, SP108RWI, SP108RFB, SP108RSB, SP108RWG, SP108RFW, SP108RAL, SP108RCU, SP108RAB, SP108RAT, SP108RNP, SP1012RBZ, SP1012RDG, SP1012RWI, SP1012RFB, SP1012RSB, SP1012RWG, SP1012RFW, SP1012RAL, SP1012RCU, SP1012RAB, SP1012RAT, SP1012RNP, SP1018RBZ, SP1018RDG, SP1018RWI, SP1018RFB, SP1018RSB, SP1018RWG, SP1018RFW, SP1018RAL, SP1018RCU, SP1018RAB, SP1018RAT, SP1018RNP, SP1024RBZ, SP1024RDG, SP1024RWI, SP1024RFB, SP1024RSB, SP1024RWG, SP1024RFW, SP1024RAL, SP1024RCU, SP1024RAB, SP1024RAT, SP1024RNP, SP1036RBZ, SP1036RDG, SP1036RWI, SP1036RFB, SP1036RSB, SP1036RWG, SP1036RFW, SP1036RAL, SP1036RCU, SP1036RAB, SP1036RAT, SP1036RNP, SP208RBZ, SP208RDG, SP208RWI, SP208RFB, SP208RSB, SP208RWG, SP208RFW, SP208RAL, SP208RCU, SP208RAB, SP208RAT, SP208RNP, SP2012RBZ, SP2012RDG, SP2012RWI, SP2012RFB, SP2012RSB, SP2012RWG, SP2012RFW, SP2012RAL, SP2012RCU, SP2012RAB, SP2012RAT, SP2012RNP, SP2018RBZ, SP2018RDG, SP2018RWI, SP2018RFB, SP2018RSB, SP2018RWG, SP2018RFW, SP2018RAL, SP2018RCU, SP2018RAB, SP2018RAT, SP2018RNP, SP2024RBZ, SP2024RDG, SP2024RWI, SP2024RFB, SP2024RSB, SP2024RWG, SP2024RFW, SP2024RAL, SP2024RCU, SP2024RAB, SP2024RAT, SP2024RNP, SP2036RBZ, SP2036RDG, SP2036RWI, SP2036RFB, SP2036RSB, SP2036RWG, SP2036RFW, SP2036RAL, SP2036RCU, SP2036RAB, SP2036RAT, SP2036RNP

Thông số kỹ thuật

Bóng LED 20W hoặc 10W-20W G4 Xenon
Điện áp 10-15V AC
Chất liệu Đồng ; đồng thau hoặc nhôm
Chiều cao 38.1 cm ; 48.3 cm ; 63.5 cm ; 78.7 cm ; 109.2 cm

 

Hình ảnh đèn lối đi

Download tài liệu

Brochure đèn lối đi SP: SP Brochure

Cấu tạo đèn đèn lối đi SP: SP Parts List

Hướng dẫn cài đặt đèn lối đi SP: SP installation


Phản hồi