Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn lối đi GT

Bóng: 10W-20W G4 Xenon
Điện áp: 10-15V AC

Đèn lối đi GT

Trong một số dự án chiếu sáng, có những nhược điểm mà các thiết bị đèn chiếu sáng cố định không thể giải quyết. Và trong những lúc đó, GT là một giải pháp tối ưu cho tất cả. Điều này bao gồm việc đưa ánh sáng cần để chiếu sáng ở vị trí lắp đặt tới một vị trí cách xa nơi đó, hoặc dùng khi vệ sinh tường đối với một người làm vườn, nơi nguồn ánh sáng cần phải được nâng lên cao hơn đầu thực vật trong vườn. GT cũng có thể được sử dụng như là một đèn nướng BBQ thay cho ánh sáng ngoài trời. GT cung cấp vô số các giải pháp cho các tác vụ ánh sáng khó khăn với khả năng điều chỉnh chùm beam và độ sáng dịu.

Bảo hành: 5 năm
GTNL8RBZ, GTNL8RDG, GTNL8RWI, GTNL8RFB, GTNL8RSB, GTNL8RWG, GTNL8RFW, GTNL8RAL, GTNL8RCU, GTNL8RNP, GTNL12RBZ, GTNL12RDG, GTNL12RWI, GTNL12RFB, GTNL12RSB, GTNL12RWG, GTNL12RFW, GTNL12RAL, GTNL12RCU, GTNL12RNP, GTNL18RBZ, GTNL18RDG, GTNL18RWI, GTNL18RFB, GTNL18RSB, GTNL18RWG, GTNL18RFW, GTNL18RAL, GTNL18RCU, GTNL18RNP, GTNL24RBZ, GTNL24RDG, GTNL24RWI, GTNL24RFB, GTNL24RSB, GTNL24RWG, GTNL24RFW, GTNL24RAL, GTNL24RCU, GTNL24RNP, GTNL36RBZ, GTNL36RDG, GTNL36RWI, GTNL36RFB, GTNL36RSB, GTNL36RWG, GTNL36RFW, GTNL36RAL, GTNL36RCU, GTNL36RNP, GT108RBZ, GT108RDG, GT108RWI, GT108RFB, GT108RSB, GT108RWG, GT108RFW, GT108RAL, GT108RCU, GT108RNP, GT1012RBZ, GT1012RDG, GT1012RWI, GT1012RFB, GT1012RSB, GT1012RWG, GT1012RFW, GT1012RAL, GT1012RCU, GT1012RNP, GT1018RBZ, GT1018RDG, GT1018RWI, GT1018RFB, GT1018RSB, GT1018RWG, GT1018RFW, GT1018RAL, GT1018RCU, GT1018RNP, GT1024RBZ, GT1024RDG, GT1024RWI, GT1024RFB, GT1024RSB, GT1024RWG, GT1024RFW, GT1024RAL, GT1024RCU, GT1024RNP, GT1036RBZ, GT1036RDG, GT1036RWI, GT1036RFB, GT1036RSB, GT1036RWG, GT1036RFW, GT1036RAL, GT1036RCU, GT1036RNP, GT208RBZ, GT208RDG, GT208RWI, GT208RFB, GT208RSB, GT208RWG, GT208RFW, GT208RAL, GT208RCU, GT208RNP, GT2012RBZ, GT2012RDG, GT2012RWI, GT2012RFB, GT2012RSB, GT2012RWG, GT2012RFW, GT2012RAL, GT2012RCU, GT2012RNP, GT2018RBZ, GT2018RDG, GT2018RWI, GT2018RFB, GT2018RSB, GT2018RWG, GT2018RFW, GT2018RAL, GT2018RCU, GT2018RNP, GT2024RBZ, GT2024RDG, GT2024RWI, GT2024RFB, GT2024RSB, GT2024RWG, GT2024RFW, GT2024RAL, GT2024RCU, GT2024RNP, GT2036RBZ, GT2036RDG, GT2036RWI, GT2036RFB, GT2036RSB, GT2036RWG, GT2036RFW, GT2036RAL, GT2036RCU, GT2036RNP

Thông số kỹ thuật

Bóng 10W-20W G4 Xenon
Điện áp 10-15V AC
Chất liệu Đồng
Chiều cao 35.6 cm ; 45.7 cm ; 61.0 cm ; 76.2 cm ; 106.7 cm

 

Hình ảnh đèn lối đi

Download tài liệu

Brochure Đèn lối đi GT: GT Brochure

Cấu tạo Đèn lối đi GT: GT Parts List

Hướng dẫn cài đặt Đèn lối đi GT: GT installation


Phản hồi