Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn lối đi SP-A

Bóng: LED20W hoặc 20W Halogen
Điện áp: 10-15V AC

Đèn lối đi SP-A

SP-A, vật liệu bằng nhôm là phiên bản của sản phẩm đèn SP bằng đồng, là sự lựa chọn tối ưu cho các dự án lớn nhằm tiết kiệm chi phí, có nhu cầu sử dụng những sản phẩm có vẻ ngoài sang trọng. Tương tự như SP, SP-A được thiết kế cho không gian tối giản hoặc nhỏ gọn, không thích hợp ở những con đường quá rộng.

Bảo hành: 5 năm
SPLED20W8RBZ, SPLED20W8RDG, SPLED20W8RWI, SPLED20W8RFB, SPLED20W8RSB, SPLED20W8RWG, SPLED20W8RFW, SPLED20W8RAL, SPLED20W8RCU, SPLED20W8RAB, SPLED20W8RAT, SPLED20W8RNP, SPLED20W12RBZ, SPLED20W12RDG, SPLED20W12RWI, SPLED20W12RFB, SPLED20W12RSB, SPLED20W12RWG, SPLED20W12RFW, SPLED20W12RAL, SPLED20W12RCU, SPLED20W12RAB, SPLED20W12RAT, SPLED20W12RNP, SPLED20W18RBZ, SPLED20W18RDG, SPLED20W18RWI, SPLED20W18RFB, SPLED20W18RSB, SPLED20W18RWG, SPLED20W18RFW, SPLED20W18RAL, SPLED20W18RCU, SPLED20W18RAB, SPLED20W18RAT, SPLED20W18RNP, SPLED20W24RBZ, SPLED20W24RDG, SPLED20W24RWI, SPLED20W24RFB, SPLED20W24RSB, SPLED20W24RWG, SPLED20W24RFW, SPLED20W24RAL, SPLED20W24RCU, SPLED20W24RAB, SPLED20W24RAT, SPLED20W24RNP, SPLED20W36RBZ, SPLED20W36RDG, SPLED20W36RWI, SPLED20W36RFB, SPLED20W36RSB, SPLED20W36RWG, SPLED20W36RFW, SPLED20W36RAL, SPLED20W36RCU, SPLED20W36RAB, SPLED20W36RAT, SPLED20W36RNP, SPNL8RBZ, SPNL8RDG, SPNL8RWI, SPNL8RFB, SPNL8RSB, SPNL8RWG, SPNL8RFW, SPNL8RAL, SPNL8RCU, SPNL8RAB, SPNL8RAT, SPNL8RNP, SPNL12RBZ, SPNL12RDG, SPNL12RWI, SPNL12RFB, SPNL12RSB, SPNL12RWG, SPNL12RFW, SPNL12RAL, SPNL12RCU, SPNL12RAB, SPNL12RAT, SPNL12RNP, SPNL18RBZ, SPNL18RDG, SPNL18RWI, SPNL18RFB, SPNL18RSB, SPNL18RWG, SPNL18RFW, SPNL18RAL, SPNL18RCU, SPNL18RAB, SPNL18RAT, SPNL18RNP, SPNL24RBZ, SPNL24RDG, SPNL24RWI, SPNL24RFB, SPNL24RSB, SPNL24RWG, SPNL24RFW, SPNL24RAL, SPNL24RCU, SPNL24RAB, SPNL24RAT, SPNL24RNP, SPNL36RBZ, SPNL36RDG, SPNL36RWI, SPNL36RFB, SPNL36RSB, SPNL36RWG, SPNL36RFW, SPNL36RAL, SPNL36RCU, SPNL36RAB, SPNL36RAT, SPNL36RNP, SP108RBZ, SP108RDG, SP108RWI, SP108RFB, SP108RSB, SP108RWG, SP108RFW, SP108RAL, SP108RCU, SP108RAB, SP108RAT, SP108RNP, SP1012RBZ, SP1012RDG, SP1012RWI, SP1012RFB, SP1012RSB, SP1012RWG, SP1012RFW, SP1012RAL, SP1012RCU, SP1012RAB, SP1012RAT, SP1012RNP, SP1018RBZ, SP1018RDG, SP1018RWI, SP1018RFB, SP1018RSB, SP1018RWG, SP1018RFW, SP1018RAL, SP1018RCU, SP1018RAB, SP1018RAT, SP1018RNP, SP1024RBZ, SP1024RDG, SP1024RWI, SP1024RFB, SP1024RSB, SP1024RWG, SP1024RFW, SP1024RAL, SP1024RCU, SP1024RAB, SP1024RAT, SP1024RNP, SP1036RBZ, SP1036RDG, SP1036RWI, SP1036RFB, SP1036RSB, SP1036RWG, SP1036RFW, SP1036RAL, SP1036RCU, SP1036RAB, SP1036RAT, SP1036RNP, SP208RBZ, SP208RDG, SP208RWI, SP208RFB, SP208RSB, SP208RWG, SP208RFW, SP208RAL, SP208RCU, SP208RAB, SP208RAT, SP208RNP, SP2012RBZ, SP2012RDG, SP2012RWI, SP2012RFB, SP2012RSB, SP2012RWG, SP2012RFW, SP2012RAL, SP2012RCU, SP2012RAB, SP2012RAT, SP2012RNP, SP2018RBZ, SP2018RDG, SP2018RWI, SP2018RFB, SP2018RSB, SP2018RWG, SP2018RFW, SP2018RAL, SP2018RCU, SP2018RAB, SP2018RAT, SP2018RNP, SP2024RBZ, SP2024RDG, SP2024RWI, SP2024RFB, SP2024RSB, SP2024RWG, SP2024RFW, SP2024RAL, SP2024RCU, SP2024RAB, SP2024RAT, SP2024RNP, SP2036RBZ, SP2036RDG, SP2036RWI, SP2036RFB, SP2036RSB, SP2036RWG, SP2036RFW, SP2036RAL, SP2036RCU, SP2036RAB, SP2036RAT, SP2036RNP

Thông số kỹ thuật

Bóng  LED20W hoặc 20W Halogen
Điện áp 10-15V AC
Chất liệu Nhôm
Chiều cao 38.1 cm ; 48.3 cm ; 63.5 cm ; 78.8 cm ; 87.7 cm ; 109.2 cm

 

Hình ảnh đèn sân vườn FX

Download tài liệu

Brochure Đèn lối đi SP-A: SP-A Brochure

Cấu tạo Đèn lối đi SP-A: SP-A Parts List

Hướng dẫn cài đặt Đèn lối đi SP-A: SP-A installation


Phản hồi