Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn lối đi DL

Bóng: LED 20W hoặc 10W-20W G4 Xenon
Điện áp: 10-15V AC

Đèn lối đi DL

Xuất hiện cách đây hơn mười năm, đèn chiếu sáng lối đi DL xuất hiện như một làn gió mới thổi vào thị trường đèn. Qua nhiều năm liên tục phát triển và cải tiến dòng đèn DL đã không ngừng khẳng định vị thế của mình sao cho vượt trội hơn trong thế giới các loại đèn chiếu sáng lối đi. Việc sử dụng các kim loại quý, các kỹ sư đã tạo ra một sản phẩm tinh tế và sang trọng nhưng vẫn không hề làm lu mờ đi giá trị cảnh quan sân vườn.

Bảo hành: 5 năm
DLLED20W8RBZ, DLLED20W8RDG, DLLED20W8RWI, DLLED20W8RFB, DLLED20W8RSB, DLLED20W8RWG, DLLED20W8RFW, DLLED20W8RAL, DLLED20W8RCU, DLLED20W8RAB, DLLED20W8RAT, DLLED20W8RNP, DLLED20W12RBZ, DLLED20W12RDG, DLLED20W12RWI, DLLED20W12RFB, DLLED20W12RSB, DLLED20W12RWG, DLLED20W12RFW, DLLED20W12RAL, DLLED20W12RCU, DLLED20W12RAB, DLLED20W12RAT, DLLED20W12RNP, DLLED20W18RBZ, DLLED20W18RDG, DLLED20W18RWI, DLLED20W18RFB, DLLED20W18RSB, DLLED20W18RWG, DLLED20W18RFW, DLLED20W18RAL, DLLED20W18RCU, DLLED20W18RAB, DLLED20W18RAT, DLLED20W18RNP, DLLED20W24RBZ, DLLED20W24RDG, DLLED20W24RWI, DLLED20W24RFB, DLLED20W24RSB, DLLED20W24RWG, DLLED20W24RFW, DLLED20W24RAL, DLLED20W24RCU, DLLED20W24RAB, DLLED20W24RAT, DLLED20W24RNP, DLLED20W36RBZ, DLLED20W36RDG, DLLED20W36RWI, DLLED20W36RFB, DLLED20W36RSB, DLLED20W36RWG, DLLED20W36RFW, DLLED20W36RAL, DLLED20W36RCU, DLLED20W36RAB, DLLED20W36RAT, DLLED20W36RNP, DLNL8RBZ, DLNL8RDG, DLNL8RWI, DLNL8RFB, DLNL8RSB, DLNL8RWG, DLNL8RFW, DLNL8RAL, DLNL8RCU, DLNL8RAB, DLNL8RAT, DLNL8RNP, DLNL12RBZ, DLNL12RDG, DLNL12RWI, DLNL12RFB, DLNL12RSB, DLNL12RWG, DLNL12RFW, DLNL12RAL, DLNL12RCU, DLNL12RAB, DLNL12RAT, DLNL12RNP, DLNL18RBZ, DLNL18RDG, DLNL18RWI, DLNL18RFB, DLNL18RSB, DLNL18RWG, DLNL18RFW, DLNL18RAL, DLNL18RCU, DLNL18RAB, DLNL18RAT, DLNL18RNP, DLNL24RBZ, DLNL24RDG, DLNL24RWI, DLNL24RFB, DLNL24RSB, DLNL24RWG, DLNL24RFW, DLNL24RAL, DLNL24RCU, DLNL24RAB, DLNL24RAT, DLNL24RNP, DLNL36RBZ, DLNL36RDG, DLNL36RWI, DLNL36RFB, DLNL36RSB, DLNL36RWG, DLNL36RFW, DLNL36RAL, DLNL36RCU, DLNL36RAB, DLNL36RAT, DLNL36RNP, DL108RBZ, DL108RDG, DL108RWI, DL108RFB, DL108RSB, DL108RWG, DL108RFW, DL108RAL, DL108RCU, DL108RAB, DL108RAT, DL108RNP, DL1012RBZ, DL1012RDG, DL1012RWI, DL1012RFB, DL1012RSB, DL1012RWG, DL1012RFW, DL1012RAL, DL1012RCU, DL1012RAB, DL1012RAT, DL1012RNP, DL1018RBZ, DL1018RDG, DL1018RWI, DL1018RFB, DL1018RSB, DL1018RWG, DL1018RFW, DL1018RAL, DL1018RCU, DL1018RAB, DL1018RAT, DL1018RNP, DL1024RBZ, DL1024RDG, DL1024RWI, DL1024RFB, DL1024RSB, DL1024RWG, DL1024RFW, DL1024RAL, DL1024RCU, DL1024RAB, DL1024RAT, DL1024RNP, DL1036RBZ, DL1036RDG, DL1036RWI, DL1036RFB, DL1036RSB, DL1036RWG, DL1036RFW, DL1036RAL, DL1036RCU, DL1036RAB, DL1036RAT, DL1036RNP, DL208RBZ, DL208RDG, DL208RWI, DL208RFB, DL208RSB, DL208RWG, DL208RFW, DL208RAL, DL208RCU, DL208RAB, DL208RAT, DL208RNP, DL2012RBZ, DL2012RDG, DL2012RWI, DL2012RFB, DL2012RSB, DL2012RWG, DL2012RFW, DL2012RAL, DL2012RCU, DL2012RAB, DL2012RAT, DL2012RNP, DL2018RBZ, DL2018RDG, DL2018RWI, DL2018RFB, DL2018RSB, DL2018RWG, DL2018RFW, DL2018RAL, DL2018RCU, DL2018RAB, DL2018RAT, DL2018RNP, DL2024RBZ, DL2024RDG, DL2024RWI, DL2024RFB, DL2024RSB, DL2024RWG, DL2024RFW, DL2024RAL, DL2024RCU, DL2024RAB, DL2024RAT, DL2024RNP, DL2036RBZ, DL2036RDG, DL2036RWI, DL2036RFB, DL2036RSB, DL2036RWG, DL2036RFW, DL2036RAL, DL2036RCU, DL2036RAB, DL2036RAT, DL2036RNP

Thông số kỹ thuật

Bóng  LED 20W hoặc 10W-20W G4 Xenon
Điện áp 10-15V AC
Chất liệu Đồng
Chiều cao 39.6 cm ; 54.9 cm ; 70.1 cm ; 100.6 cm

 

Hình ảnh đèn lối đi

Download tài liệu

Brochure đèn lối đi DL: DL Brochure

Cấu tạo đèn đèn lối đi DL: DL Parts List

Hướng dẫn cài đặt đèn lối đi DL: DL installation


Phản hồi