Hotline: 84-918 099 856
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đèn lối đi CA

Bóng: 10W-20W G4 Xenon
Điện áp: 10-15V AC

Đèn lối đi CA

Với sự đơn giản của Bauhaus, đèn chiếu sáng đường đi CA xuất hiện với cấu trúc nguyên bản cùng chất lượng hữu cơ cơ bản bổ sung cho các yếu tố bên ngoài của khu vườn. Thực tiễn và nguyên tố là những điểm chính trong từ vựng thiết kế của FX. Kết hợp vẻ đẹp của kim loại với sự hiện đại của thiết kế kiến ​​trúc, CA kết nối thế giới đương đại với môi trường tự nhiên một cách tuyệt vời.

Bảo hành: 5 năm
CANL8RBZ, CANL8RDG, CANL8RWI, CANL8RSB, CANL8RFB, CANL8RWG, CANL8RFW, CANL8RAL, CANL8RCU, CANL8RAB, CANL8RAT, CANL8RNP, CANL12RBZ, CANL12RDG, CANL12RWI, CANL12RSB, CANL12RFB, CANL12RWG, CANL12RFW, CANL12RAL, CANL12RCU, CANL12RAB, CANL12RAT, CANL12RNP, CANL18RBZ, CANL18RDG, CANL18RWI, CANL18RSB, CANL18RFB, CANL18RWG, CANL18RFW, CANL18RAL, CANL18RCU, CANL18RAB, CANL18RAT, CANL18RNP, CANL24RBZ, CANL24RDG, CANL24RWI, CANL24RSB, CANL24RFB, CANL24RWG, CANL24RFW, CANL24RAL, CANL24RCU, CANL24RAB, CANL24RAT, CANL24RNP, CANL36RBZ, CANL36RDG, CANL36RWI, CANL36RSB, CANL36RFB, CANL36RWG, CANL36RFW, CANL36RAL, CANL36RCU, CANL36RAB, CANL36RAT, CANL36RNP, CA108RBZ, CA108RDG, CA108RWI, CA108RSB, CA108RFB, CA108RWG, CA108RFW, CA108RAL, CA108RCU, CA108RAB, CA108RAT, CA108RNP, CA1012RBZ, CA1012RDG, CA1012RWI, CA1012RSB, CA1012RFB, CA1012RWG, CA1012RFW, CA1012RAL, CA1012RCU, CA1012RAB, CA1012RAT, CA1012RNP, CA1018RBZ, CA1018RDG, CA1018RWI, CA1018RSB, CA1018RFB, CA1018RWG, CA1018RFW, CA1018RAL, CA1018RCU, CA1018RAB, CA1018RAT, CA1018RNP, CA1024RBZ, CA1024RDG, CA1024RWI, CA1024RSB, CA1024RFB, CA1024RWG, CA1024RFW, CA1024RAL, CA1024RCU, CA1024RAB, CA1024RAT, CA1024RNP, CA1036RBZ, CA1036RDG, CA1036RWI, CA1036RSB, CA1036RFB, CA1036RWG, CA1036RFW, CA1036RAL, CA1036RCU, CA1036RAB, CA1036RAT, CA1036RNP, CA208RBZ, CA208RDG, CA208RWI, CA208RSB, CA208RFB, CA208RWG, CA208RFW, CA208RAL, CA208RCU, CA208RAB, CA208RAT, CA208RNP, CA2012RBZ, CA2012RDG, CA2012RWI, CA2012RSB, CA2012RFB, CA2012RWG, CA2012RFW, CA2012RAL, CA2012RCU, CA2012RAB, CA2012RAT, CA2012RNP, CA2018RBZ, CA2018RDG, CA2018RWI, CA2018RSB, CA2018RFB, CA2018RWG, CA2018RFW, CA2018RAL, CA2018RCU, CA2018RAB, CA2018RAT, CA2018RNP, CA2024RBZ, CA2024RDG, CA2024RWI, CA2024RSB, CA2024RFB, CA2024RWG, CA2024RFW, CA2024RAL, CA2024RCU, CA2024RAB, CA2024RAT, CA2024RNP, CA2036RBZ, CA2036RDG, CA2036RWI, CA2036RSB, CA2036RFB, CA2036RWG, CA2036RFW, CA2036RAL, CA2036RCU, CA2036RAB, CA2036RAT, CA2036RNP

Thông số kỹ thuật

Bóng 10W-20W G4 Xenon
Điện áp 10-15V AC
Chiều cao 37.6 cm ; 47.8 cm ; 63.0 cm ; 78.3 cm ; 108.7 cm

Hình ảnh đèn lối đi

Download tài liệu

Brochure Đèn lối đi CA: CA Brochure

Hướng dẫn cài đặt Đèn lối đi CA: CA installation


Phản hồi