Hướng dẫn kỹ thuật

Đèn chiếu xuống
Đèn chiếu xuống

Hướng dẫn thiết kế đèn chiếu xuống

Đèn chiếu lên
Đèn chiếu lên

Hướng dẫn thiết kế đèn chiếu lên

Đèn lối đi
Đèn lối đi

Hướng dẫn thiết kế đèn lối đi

Đèn đặc biệt
Đèn đặc biệt

Hướng dẫn thiết kế đèn đặc biệt

Lắp đặt bộ điều khiển Luxor
Lắp đặt bộ điều khiển Luxor

Hướng dẫn lắp đặt bộ điều khiển Luxor

Lắp đặt PX Transformer
Lắp đặt PX Transformer

Hướng dẫn lắp đặt PX Transformer.

Lắp đặt LX Transformer
Lắp đặt LX Transformer

Hướng dẫn lắp đặt LX Transformer

Lắp đặt LED Down Lights
Lắp đặt LED Down Lights

Hướng dẫn lắp đặt LED Down Lights

Lắp đặt LED Path Lights
Lắp đặt LED Path Lights

Hướng dẫn lắp đặt LED Path Lights

Lắp đặt LED Up Lights
Lắp đặt LED Up Lights

Hướng dẫn lắp đặt LED Up Lights

Lắp đặt LED Wall Light
Lắp đặt LED Wall Light

Hướng dẫn lắp đặt LED Wall Light

Lắp đặt đèn LED BQ
Lắp đặt đèn LED BQ

Hướng dẫn lắp đặt đèn LED BQ

Lắp đặt đèn LED âm nước
Lắp đặt đèn LED âm nước

Hướng dẫn lắp đặt đèn LED âm nước

Lắp đặt LED Well Lights
Lắp đặt LED Well Lights

Hướng dẫn lắp đặt LED Well Lights

Bộ điều khiển Luxor
Bộ điều khiển Luxor

Hướng dẫn xử lý các vấn đề kỹ thuật khi lắp đặt và sử dụng bộ điều khiển đèn LED Luxor

LX Transformer
LX Transformer

Hướng dẫn xử lý các vấn đề kỹ thuật, sự cố khi lắp đặt và sử dụng LX Transformer.

PX Transformer
PX Transformer

Hướng dẫn xử lý các vấn đề kỹ thuật và sự cố phát sinh khi cài đặt PX Transformer.

Thay thế LED Board cho Up lights
Thay thế LED Board cho Up lights

Hướng dẫn chi tiết các bước thay thế LED board cho đèn LED chiếu lên.

Thay thế LED Board cho Path Lights
Thay thế LED Board cho Path Lights

Hướng dẫn thay thế LED Board cho đèn LED lối đi.

Thay thế LED Board cho Down lights
Thay thế LED Board cho Down lights

Các bước thay thế LED Board cho đèn LED chiếu xuống.

Thay thế LED Board cho Wall Lights
Thay thế LED Board cho Wall Lights

Các bước thay thế LED Board cho đèn tường.

Thay thế LED Board cho Special Lights
Thay thế LED Board cho Special Lights

Hướng dẫn thay thế LED board cho đèn LED đặc biệt.